Arkitektur Arkitekterna Krook & Tjäder AB

K&T Solutions

I våra inredningsuppdrag har vi som mål att redan i designfasen synliggöra och arbeta med kostnadsstyrning.

På Krook & Tjäder har vi ett tätt samarbete mellan våra arkitekter och inredningsarkitekter. Det medför en helhetssyn, där de formmässiga beslut vi tagit i koncept- och projekteringsfasen efterlevs i leverans och montage på plats.

Vi arbetar dessutom med projektsamordning och inköp av all lös och fast inredning i de projekt som Krook & Tjäder ritar. Det innebär att vi kan ta hand om hela affären från inredningsarkitektens skapande av en miljö till att allt finns på plats. Vi tar ett helhetsansvar för projektets styrning. Vi fortsätter vårt åtagande även efteråt för att säkerställa att allt fungerar så som det var tänkt, hela tiden med en öppen dialog kring rätt nivå på kostnad och formmässiga beslut.

Vi garanterar en kostnadseffektiv process med bibehållen estetik och kvalitet samt fullständig koll på kostnad.

Hållbarhet och återbruk genomsyrar allt vi gör. Därför har vi utvecklat en metod i form av en App som kan hjälpa våra kunder och beställare att inventera sin verksamhets lösa inredning. Vi kallar den RRR - Reuse, Recycle, Reclaim.

Läs mer om RRR >>

Arkitekterna Krook & Tjäder