Hållbarhets­tjänster

Hur kan cirkulär arkitektur stödja klimatomställningen och samtidigt stärka fastighetsaffären?

Systematiskt hållbarhetsarbete


I vår uppdragsprocess kartlägger vi uppdragets mest betydande hållbarhetsaspekter. Vi har ett systematiskt arbetssätt för implementering och verifiering. Liksom varje projekt är unikt med sina förutsättningar är också de viktigaste hållbarhetsaspekterna unika.

Vi vill lägga fokus på de aktiviteter som ger mest effekt kopplat till våra gemensamma samhällsutmaningar och som samtidigt har en hög genomförandegrad.

Utforska ett urval av våra tjänster inom hållbarhet.

Ekonomisk, miljömässig och kvalitativ hållbarhet genom återbruk


Vår kunskap sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vår kompetens innefattar kreativ gestaltning med tydlig koppling till ett större samhällsperspektiv, samt insikt och förståelse för vad som är långsiktigt värdeskapande ur såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt perspektiv.

Byggbranschen har ett gemensamt uppdrag att driva mot ett mer klimatpositivt samhälle. Hur bygger vi idag och hur kan det användas imorgon? Samtidigt som vi har byggnadens historia i åtanke och bevarar det vi kan, måste vi blicka framåt och se på byggnadens funktion och användbarhet i framtiden.

Ett långsiktigt tänk gäller även för leverantörer och materialtillverkare där produkter med lång livslängd som går att komplettera och bygga vidare på blir än mer viktigt i framtiden. Det tankesättet kommer att skapa en helt ny marknad som dessutom passar bättre in i en mer långsiktig byggbransch.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbeteSåhär jobbade vi med återbruk för Corem i Uppsala
Corem, Uppsala

Corem, Uppsala

Utvalda återbruksprojekt

Se alla

"Vi vill göra gott. Vi tar ansvar och agerar på våra gemensamma samhällsutmaningar"
Malin Sjölund Olsson medarbetare arkitekt Krook & Tjäder Göteborg
Malin Sjölund Olsson

Arkitekt och Hållbarhetsstrateg