Nyheter - Arkitekterna Krook & Tjäder AB

Palats för effektivare inventering och återbruk i projekten

Återbruk är en avgörande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle och har fått en betydligt större roll i bygg- och fastighetsbranschen. Det har Start-upföretaget Higate tagit fasta på och utvecklat den digitala plattformen Palats. På ett år har de tagit den digitala lösningen från idé till produkt i samarbete med Krook & Tjäder.

Krook & Tjäder i samarbete med Higate för effektivare återbruk

Krook & Tjäder utökar sitt utbud av digitala lösningar för återbruk. I samarbete med Chalmers-startupen Higate har Krook & Tjäder medverkat i utvecklingen av den digitala plattformen Palats som gör det lika enkelt att använda det man redan äger, som att köpa nytt.

Nya Jägersro som utställning

Nya Jägersro finns nu som utställning i ord, bild, film och två fantastiska 3D-modeller. Med ambitionen att bli Europas ledande hästcenter anläggs bla en 1400 meter lång och unik travbana, publik byggnad, travskola, service-byggnad och ett naturområde. Inom kort påbörjas arbetet med Nya Jägersro, men redan nu kan du besöka utställningen och ta del av upplevelsen!

Ny kontorschef på Krook & Tjäder Östersund

Andreas Stålberg arkitekt och byggnadsingenjör blir ny kontorschef på Krook & Tjäder Östersund. Han har över 14 års erfarenhet och kommer senast från Wingårdhs i Stockholm. Andreas tillträdde sin tjänst som kontorschef hösten 2021.

Krook & Tjäder vinner hotellpris i London

Det prisade hotellet Villa Copenhagen vinner nya utmärkelser vid AHEAD Awards i London! Priserna mottogs vid ceremoni den 19 november.

Krook & Tjäder om framtidens vårdmiljöer

Framtidens vårdbyggnader står inför många utmaningar. Hur planerar vi inför kommande pandemier? Hur klarar vi att bemanna våra nya fina sjukhus? Hur bygger vi klimatsmart då de höga tekniska kraven kräver byggnadsstrukturer som är svåra att hitta bland de befintliga byggnadsstrukturerna?

Livscykelanalys som tydlig vägvisare i klimatarbetet

Kontorstillbyggnaden för Svenska Kyrkan på Västra Kyrkogården i Halmstad byggs av en stomme i KL-trä. Projektet inspirerar på många sätt och genom LCA-analyser konstateras hur materialvalen gör avsevärd skillnad för byggnadens klimatavtryck.

Krook & Tjäder ritar ortopediskt centrum i Hässleholm

FORTH är en nybyggnad för ortopediskt centrum i Hässleholm. Tillsammans med Region Skåne har arkitekter från Krook & Tjäder, landskapsarkitekter från Lava Studio och konstnärsgruppen Museea utfört ett gemensamt utvecklingsarbete för gestaltningen av sjukhusområdet i Hässleholm på ca 24 000 m2 BTA.

Krook & Tjäder på fin andraplats i München

Det prisade hotellet Villa Copenhagen tar hem en fin andraplats vid 196+ hotelforum i München! Priset mottogs vid ceremoni den 13 oktober.

Modellens betydelse i arkitektuppdraget

Den fysiska modellen är oöverträffad som verktyg när vi vill diskutera arkitektur i en större grupp. Alla, lekman som professionell kan på samma villkor titta, tycka och peka. En väl genomarbetad modell kan dessutom ge en bonus i form av att den väcker ett positivt intresse för det som ska byggas. Nu har den platta skissen på Nya Jägersros travanläggning väckts till liv genom vackra fysiska modeller.

Klimatutmaningar ställer krav på byggbranschen

Klimatet är en av vår tids största utmaningar. Det inkluderar i högsta grad byggsektorn som står för cirka 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Vi måste öka takten och våga sätta höga mål, menar Monika Rahm, arkitekt och kontorschef på Krook & Tjäder Uppsala.

Krook & Tjäder vinner markanvisning i Växjö

Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad vunnit markanvisningstävling för fortsatt utveckling av Torparängen i Växjö. Förslaget omfattas av totalt 24 bostadsrätter där hållbarhet genomsyrar husens gestaltning och miljön runt bebyggelsen.

Krook & Tjäder utvecklar inom hotell

Sofie Hedin och Frida Westlintar över som ansvariga för kompetensområdet hotell inom Krook & Tjäder. De är båda arkitekter med gedigen erfarenhet av att rita hotell, alltifrån konfigurering och koncept till flöden, funktioner och driftsekonomi. Detta i kombination med ett stort fokus på Front of House, dvs den sinnliga delen av hotellet där gästupplevelsen står i centrum.

Krook & Tjäder nominerade i Cannes

Villa Copenhagen nominerades som ett av fem hotell i Mipim Awards 2021 i Cannes i kategorin ”Best hotel and tourism resort”. Denna gång fick det prisade Villa Copenhagen dela en hedrande andraplats tillsammans med ett fint startfält av hotell från hela världen. Prisutdelningen ägde rum på fastighetsmässan Mipim den 8 september.

Verktyg för klimatberäkningar i tidiga skeden av nyproduktion

Maria Tjäder, civilingenjör inom miljö och hållbarhet på Krook & Tjäder, presenterar idag sitt exjobb med fokus på klimatberäkningar av nyproduktion vid globala The LCM (Life Cycle Management) Conference.

Krook & Tjäder gestaltar kontor på nya Masthuggskajen

Arkitekterna Krook & Tjäder tog hem vinsten i tävling om att gestalta Global Business Gates kanalhus A3 i fin konkurrens med Cobe och Arkitektbyrån design. Det kommersiella kontorsprojektet tar plats på Masthuggskajen, i ett av Göteborgs mest attraktiva områden.

Kontor med frihet i tid och rum

Postcorona och återgång till kontoret, vad innebär det egentligen? Idag har vi på många håll i samhället frihet att jobba i tid och rum. En värld av möjligheter och utmaningar där företagskultur och identitet blir allt viktigare framgångsfaktorer. Vad ställer det för krav på ledaren, medarbetaren, fastighetsägaren och arkitekturen/arkitekten?

Krook & Tjäder Halmstad 10 år!

Den 1 juli 2011 registrerade vi ett nytt kontor i Halmstad. På dessa 10 år har företaget vuxit från två personer till 18! Förutom en fin etablering i staden och i närområdet har kontoret vuxit ur sina lokaler och nu intagit en central plats i Halmstad vid Lilla Torg.

Vi ser fram mot fabulösa festligheter framöver!

Krook & Tjäder satsar på vårdarkitektur

Arkitekterna Krook & Tjäder stärker upp med Helen Cöster Engelberg, arkitekt och specialiserad inom vårdarkitektur. Helen tillträdde sin tjänst som ansvarig inom Vård & Omsorg under våren 2021.

Arkitekterna Krook & Tjäder