Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Beställare
Region Skåne
Omfattning
Underlag för detaljplan och konceptprogram.
Plats
Helsingborg

I Östra Ramlösa, ungefär fem kilometer utanför Helsingborgs centrum, planeras ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som kommer ingå i en helt ny stadsdel. Kommunens ambition för stadsdelen är att skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar plats med unik karaktär och gröna värden. Sjukhusets roll i sammanhanget blir att erbjuda god vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus väl rustat för att möta framtidens krav. Målet är att skapa ett flexibelt område med möjlighet att växa över tid.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen i Skåne att starta denna detaljplaneprocess. I nära samarbete med C.F. Möller Architects, Carlstedt Arkitekter och Ramboll Sverige har vi tagit fram underlag och utredningar för detaljplanen. Vårt mål tillsammans är att ta fram ett konceptprogram som möter behoven för framtidens vårdmiljöer samtidigt som det värnar om biologisk mångfald och ekosystem.

Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur finns med i konceptbilden.

- Det är en stor ära att vara med och utreda blågröna strategier, stadsbyggnad och arkitektur för framtidens vårdmiljö i Östra Ramlösa. Att få vara med från början ger oss ett fantastiskt utgångsläge, säger Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Relaterade projekt - Vård & Omsorg
FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

FORTH – Framtidens Ortopedi i Hässleholm

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Nya Psykiatrisjukhuset Kalmar

Närhälsan Bedömningsteam

Närhälsan Bedömningsteam

Gränby Park

Gränby Park

Närhälsan MBHV

Närhälsan MBHV

Södra Källtorp

Södra Källtorp

Haken

Haken

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Morängatan

Morängatan

Tenstaterrassen

Tenstaterrassen

Smedens äldreboende Kallhäll

Smedens äldreboende Kallhäll

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Nya sjukhuset Helsingborg – Östra Ramlösa

Arkitekterna Krook & Tjäder