TORNETS FÖRSKOLA

Beställare
Älmhults kommun
Omfattning
Ombyggnad 670 m2 och tillbyggnad 450 m2
Plats
Älmhult

Förskolan med två tillbyggda avdelningar erbjuder totalt fem avdelningar. Planen är uppbyggd kring en mittdel med gemsamma utrymmen med lekhall och torg. Genom en tillbyggd förbindelsegång vid den nya innergården når man neutralt alla fem avdelningar, mottagnings­kök och personallokal. I det stora centrala torget kan man samlas för gemensamma måltider, öppning och stängning mellan avdelningarna, kreativa aktiviteter som t.ex. köksaktiviteter med barnen, samlingssal vid föräldramöten eller bara för att ta en myspaus uppe på lekloftet.

Genom den utvändiga färgsättningen binds befintlig byggnad och tillbyggnaden samman med en mörkt blågrå kulör på fasaden som riktar sig utåt och ljusa innergårdar som även bidrar till ljusare lokaler invändigt. Med fält av liggande thermowood och entrédörrar i orange accentkulör tydliggörs entrézonerna.

Skolgården
Tornets förskola ligger centralt i Älmhult och påverkas av den nya infrastrukturen, i och med den planerade Haganäsleden för biltrafik. Förskolegården får en begränsning österut med en ny bullervall som införlivas i lekmiljön och skolgården utökas istället norrut.

Gården byggs om med indelning för de mindre respektive större barnen där lekutrustning och mark är anpassade till barnens åldrar och de utmaningar barnen behöver. En sovterrass för utevila utformas där de mindre barnen kan sova middag utomhus.

Genomförande år 2012–2013

Relaterade projekt - Utbildning
Tornets Förskola

Tornets Förskola

Håstens förskola

Håstens förskola

Bräckeskolan

Bräckeskolan

Borås Kulturskola

Borås Kulturskola

Sannaskolan

Sannaskolan

Strömskolan

Strömskolan

Kyllared skola

Kyllared skola

Ljud & Bildskolan

Ljud & Bildskolan

Fridaskolan

Fridaskolan

Vitsippans förskola

Vitsippans förskola

Arkitekterna Krook & Tjäder