• Krook Tjader Slakthusomradet

Stadsbyggnad

Vår målsättning är att skapa utrymme och förutsättningar för mänskliga möten i våra processer och i den fysiska miljön. Vi arbetar med stadsbyggnad i alla skalor, från utvecklingsstrategier för hela kommuner och stadsdelar till det enstaka kvarteret, utformning av den nya lekplatsen och armaturen över gatan. Förslagen vi tar fram har sin utgångspunkt i den lokala kontexten såväl som i utvecklingen i omvärlden. Vi strävar efter att skapa robusta förslag som i struktur och innehåll skapar möjlighet till förändring över tid. Vi strävar alltid efter att skapa en mänsklig skala i de miljöer som vi arbetar med. Projekten återfinns i såväl urbana miljöer som på landsbygden. Vi designar processer och utvecklar metoder för dialog, kreativitet och framkomlighet i projekten. Dialogen är central i allt vi gör, där vi arbetar tillsammans och inkluderande med invånare, beställare, kommun och myndigheter. Vi arbetar kompetensöverskridande med stadsbyggnad, arkitektur, landskap, inredning och visualisering. Genom bild och modeller skapar vi samsyn och säkerställer en hög kreativ gestaltningsnivå utan att tappa i genomförande.

Citat - Stadsplanering
"Vi arbetar med stadsutveckling inom hela byggprocessen".

CAROLINA HÖGVALL, planarkitekt och ansvarig inom Stadsbyggnad

 

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Båstad Station

Båstad Station

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen

Lektorn

Lektorn


Arkitekterna Krook & Tjäder