Billingehus

Beställare
Host Hoteleiendom AS
Omfattning
Tillbyggnad ca 200 hotellrum, Nybyggnad av ca 1200 m2 kongresshall
Plats
Billingehus, Skövde

Detaljplan för Billingehus 1 är ett detaljplaneprojekt drivet av byggherren och tillika utvecklaren av hotellet First Billingehus. Krook & Tjäder har anlitats som plankonsult för att stötta byggherren i planprocessen. Projektet innebär en ombyggnad samt utbyggnad av befintlig hotellanläggning totalt omfattande cirka 30 000 m2 BTA. Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av en ny kongressanläggning men även upprustning och påbyggnad av befintligt hotell med cirka två våningar. 

Samverkan har varit avgörande för att få till en effektiv process. Genom en byggherredriven planprocess där arkitekten tar rollen som projektledare samordnas kommunens intressen och byggherrens idéer.

Krook & Tjäder har med sin erfarenhet kring planprojekt och hotellbyggnader svarat för att driva planarbetet framåt och samordna arbetet mellan berörda aktörer. Framtagande av planhandlingarna har skett i nära samarbete med byggherren, Skövde Stad och övriga konsulter. Upplägget har inneburit att Krook & Tjäder fungerat som en länk mellan byggherre, engagerade tekniska konsulter samt kommunen. Fördelen med denna arbetsmodell är att kunna få en tydlig koppling mellan projektidé och detaljplan samt bidra med resurser och kunskap som i viss utsträckning inte finns tillgängliga på kommunen. Det ger även utrymme för byggherren att forma innehållet utifrån de utredningar och kontakter som sker under planarbetets gång.

Relaterade projekt - Stadsbyggnad
Masthusen

Masthusen

Gustav III torg

Gustav III torg

Slakthusområdet

Slakthusområdet

Växjö med regional framtidsvision

Växjö med regional framtidsvision

Billingehus

Billingehus

GoCo Mölndal

GoCo Mölndal

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Västra Sjöstaden, Trelleborg

Lyckholm

Lyckholm

Social Konsekvensanalys

Social Konsekvensanalys

Airport City Landvetter

Airport City Landvetter

Lektorn

Lektorn

Prästviken

Prästviken

Båstad Station

Båstad Station

Falsterbokanalen

Falsterbokanalen


Arkitekterna Krook & Tjäder