Kartbild visar placering av Helsingborgs nya sjukhus i Östra Ramlösa

Helsingborg

Nya sjukhuset - Östra Ramlösa

KundRegion Skåne

PlatsHelsingborg

KategoriVård & omsorg

I Östra Ramlösa, ungefär fem kilometer utanför Helsingborgs centrum, planeras ett modernt, hållbart och framtidssäkrat sjukhusområde som kommer ingå i en helt ny stadsdel. Kommunens ambition för stadsdelen är att skapa en attraktiv, levande och långsiktigt hållbar plats med unik karaktär och gröna värden. Sjukhusets roll i sammanhanget blir att erbjuda god vård och arbetsmiljö och ett akutsjukhus väl rustat för att möta framtidens krav. Målet är att skapa ett flexibelt område med möjlighet att växa över tid.

Våren 2021 beslutade regionstyrelsen i Skåne att starta denna detaljplaneprocess. I nära samarbete med C.F. Möller Architects, Carlstedt Arkitekter och Ramboll Sverige har vi tagit fram underlag och utredningar för detaljplanen. Vårt mål tillsammans är att ta fram ett konceptprogram som möter behoven för framtidens vårdmiljöer samtidigt som det värnar om biologisk mångfald och ekosystem.

Det nya sjukhusområdet kommer innefatta akutsjukhus med psykiatri, högteknologisk vård, vårdavdelningar, mottagningar, laboratoriemedicin, servicefunktioner och teknik, samt administration. Även nödvändig infrastruktur, ovan och under mark, samt park och natur finns med i konceptbilden.

- Det är en stor ära att vara med och utreda blågröna strategier, stadsbyggnad och arkitektur för framtidens vårdmiljö i Östra Ramlösa. Att få vara med från början ger oss ett fantastiskt utgångsläge, säger Karolina Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder.

Sidan är under uppbyggnad. Snart kommer mer information om projektet.

Relaterade projekt

Se alla

Relaterade tjänster