• Header

Handel

På Krook & Tjäder utvecklar vi platser och arkitektur inom retail med uppdrag för butiker, handelsplatser, köpcentrum och gallerior. Vi arbetar utifrån ett helhetstänk där handel och shoppingstråk är en integrerad del av staden. Arkitekturen för handel är förutom upplevelsen för kund och handlare en fråga om flöden, logistik, tillgänglighet och trygghet. Där vårt uppdrag är att tillföra kreativitet och expertis för bärkraftiga och hållbara lösningar utifrån såväl ekonomiskt, som ekologiskt och socialt perspektiv. Med god arkitektur bidrar vi till att skapa upplevelser, vilket får betydelse för människors vardag.

Relaterade projekt - Handel
Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Kodakhuset

Kodakhuset

Gulmåran Handel

Gulmåran Handel

KappAhl, Jerns, Ecco

KappAhl, Jerns, Ecco

Kållered Köpstad

Kållered Köpstad

West Coast Plaza

West Coast Plaza

Galleria Trädgården

Galleria Trädgården

Vallhamra Torg

Vallhamra Torg

Östra Hamngatan 39

Östra Hamngatan 39

Tornby Handelsträdgårdar

Tornby Handelsträdgårdar


Arkitekterna Krook & Tjäder