Brf Takgöken

Beställare
FO Peterson
Omfattning
127 lägenheter, från 1-5 rok
Plats
Majorna, Göteborg

Krook & Tjäder fick i uppdrag att utveckla ett kvarter i Fixfabriken-området i Majorna, Göteborg.

Kvarterets gestaltning sticker både ut, och samspelar, med de tre grannområdena som är byggda under olika tidsepoker. Brf Takgöken består av enkla byggnadsvolymer som varierar i höjd. Samtliga fasader utåt är klädda med tegel, med hög detaljering av materialet. Frontespiser i tegel och ”holkar” i plåt, blir lösningar för att skapa bra bostäder på vindarna, samtidigt som de ger byggnaden karaktär.

In mot gården används tegel i sockelvåningar och fin-sinus-korrugerad plåt på ovanliggande våningar, som en uppdaterad tolkning av landshövdingehuset. Takmaterialet är plåt, och en lägre husvolym får sedum.

Brf Takgöken innehåller 127 lägenheter i varierande storlek från 1:or till 5:or. Många av lägenheterna har till- och frånvalsmöjligheter på planlösningen, för att vara flexibla och hållbara under lång tid, för den som bor där. Cykelrum, miljörum, gemensamhetslokal och verkstad är uppglasade och har access direkt från gata, för att skapa kontakt och levande bottenvåningar. Gården är upphöjd, med garage under.

Tillsammans med beställare gjorde Krook & Tjäder en workshop med hållberhetsverktyget LOG, vilket bland annat resulterade i att vi använder ”grön betong” i stommen. Byggnaden kommer att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad silver.

Teamet bestod av arkitekter, landskapsarkitekter och visualiserare. Krook & Tjäder bidrog även med kompetens inom tillgänglighet och dagsljusberäkning. Uppdraget var ett resultat av vinst i en markanvisningstävling. Byggstart beräknas till våren 2022.

Relaterade projekt - Bostäder
Brf Ciceron

Brf Ciceron

Trädstaden Täppet

Trädstaden Täppet

Brf Takgöken

Brf Takgöken

Barlasten

Barlasten

Villa R

Villa R

BRF VERDE

BRF VERDE

Åhus Seaside Bostäder

Åhus Seaside Bostäder

Brf Strandängen

Brf Strandängen

Vyn

Vyn

Barkabystaden

Barkabystaden

Titteridamm

Titteridamm

Väsjön

Väsjön

Plåtslagaren

Plåtslagaren

Morängatan

Morängatan

Nya Hovås

Nya Hovås

Kvarteret Krabban

Kvarteret Krabban

Bjärred Centrum

Bjärred Centrum

Falsterbo Vattentorn

Falsterbo Vattentorn

Campusområdet, Vellinge

Campusområdet, Vellinge

Kolla Parkstad

Kolla Parkstad

Marstrand

Marstrand

Sjögatan Falsterbo

Sjögatan Falsterbo

Gulmåran Bostäder

Gulmåran Bostäder

Brf Cortado

Brf Cortado

Oceanhamnen

Oceanhamnen

Kvarteret Siv

Kvarteret Siv

Södra Råbylund

Södra Råbylund

Lundby park

Lundby park

Arkitekterna Krook & Tjäder