Utbildning och Forskning

Vi driver och engagerar oss inom utbildning och forskning i samarbete med branschen, Universitet och Högskolor. Det är av stort värde för bransch och samhället att vi bidrar och skapar en tydlig koppling mellan akademi och näringsliv. Vår ambition är att ständigt ligga i framkant inom beständigt byggande. Det handlar om gedigen kunskap inom arkitektur men även att hela tiden vara nyfiken, omvärldsbevaka och vara en aktiv del av forskning och utveckling inom samtida arkitektur. Detta tar vi med oss in i våra processer och metoder. Alltid med fokus på bästa lösning för kund.

Med Willem Bruijn, som undervisar om hållbarhet och beständig arkitektur på universitet i Lausanne och runt om i Europa erhåller vi en internationalisering och en glöd till den pågående diskussionen. Willem har en unik spetskunskap inom arkitektur och robusta byggnader. Med hans arbete vill vi inspirera, säkerställa kunskapsåterföring inom koncernen och ta Krook & Tjäders hållbarhetsarbete till nya nivåer för en mer hållbar framtid.

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Genom forskningssamarbetet Participatory Urban Design med Högskolan i Halmstad jobbar vi med att utveckla nya metoder för dialog i designprocesser

Läs mer

Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder valde 2016 att gå med som huvudman i CMB. Vi vill vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet. 

Läs mer


Arkitekterna Krook & Tjäder