KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

KAN Connect är ett branschnätverk för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. En mötesplats där kontakter knyts med sikte på praktikplats eller anställning, ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden helt enkelt!

Tillsammans skapar vi möjligheter för integration och hållbara lösningar för såväl individen, arkitektbranschen som för samhället i stort. KAN Connect innebär även att vår kunskap och erfarenhet i samhällsbyggnad blandas med utländsk erfarenhet vilket i sin tur bidrar till ökad utveckling för byggd miljö och arkitektonisk kvalitet. Som arbetsgivare erhåller du, förutom att du bidrar till internationaliseringen, en kompetent och erfaren ny medarbetare!

KAN Connect 2017

Hittills i år har vi haft föreläsningar och träffar i Malmö den 8 mars och i Stockholm den 21 mars.
Håll utkik för fler träffar framöver!

ÅRETS ARKITEKT(H)EN 2016

KAN pris 2016

Mottagare av priset: Joakim Kaminsky (Kjellgren Kaminsky), Fatima Bentefour (Krook & Tjäder) och Linda Bentefour (Krook & Tjäder).

 

Under Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm 2016 delas utmärkelser ut till personer, företag eller organisationer som gjort betydande insatser under året. Även i år var det medlemmar som nominerade och Sveriges Arkitekters kansli som utsåg mottagarna.

Motivering

KAN-initiativet, Kjellgren Kaminsky / Krook & Tjäder!
För att i en situation där handlingsutrymmet kan tyckas begränsat ha skapat en plattform som gör stor insats för enskilda personer såväl som för branschen och samhället i stort.

Kriterier

Årets arkitekt(h)en föreslås tilldelas personer/organisationer/grupper/arkitektur som har skapat förutsättningar för att göra skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten gällande jämställdhets- och mångfaldsfrågor, och som genom sin verksamhet aktivt främjar ett effektivt motverkande av diskriminering (utifrån diskrimineringsgrunderna), främlingsfientlighet och rasism på ett inspirerande och kreativt sätt sprider och ökar kunskapen om hur mångfald och jämställdhet bidrar till samhällets utveckling och hur dessa perspektiv kan vara en del av vardagen.

Historik

Projektet KAN startade år 2015 i Göteborg hos Kjellgren Kaminsky som ville skapa en mötesplats för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och svenska arbetsgivare i kölvattnet av flyktingkrisen. KAN står för Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar. Vi på Krook & Tjäder fick höra talas om detta fantastiska initiativ och ville självklart delta.

I februari/mars år 2016 gick det första KAN Connect i Stockholm av stapeln. Det kom närmare 100 personer till den första träffen och ungefär lika många kom till det efterföljande minglet med 13 arbetsgivare. Hösten samma år anordnade vi en träff i Göteborg 25 arbetssökande och 12 arbetsgivare. Alla träffar har resulterat i anställningar, praktik och en plattform för nätverkande. Idag har vi på Krook & Tjäder 3 medarbetare som fått anställning eller praktikplats via KAN och fler är på väg in!

 

Har du frågor eller vill veta mer om KAN Connect är du välkommen att höra av dig till Fatima Bentefour.

E-POST:  
TEL: +46 (0)768-27 11 71


Arkitekterna Krook & Tjäder