Hållbarhet

Det blir mer och mer viktigt att uppföra byggnader som gör så lite påverkan som möjligt på vår miljö. Vi måste investera i vackra, flexibla robusta byggnader med en extremt lång livslängd och ett minimum av renoveringskostnader. Att investera i byggd kvalitet blir ett sparande över tid. Vi ser en överraskande stor fördel med god arkitektur med beständigt byggande. Det är hållbart på riktigt!

Samhällsbyggande handlar om samarbete. Vi vill vara en seriös partner som kan se den hållbara affären. Som arkitektkontor är vår största påverkan på klimatet indirekt, genom projekten vi medverkar i, vilket spänner alltifrån samhällsplanering ner till minsta snickeri- och inredningsdetalj.

 

Fossilfritt Sverige

Som en av Sveriges fem största arkitektkontor tar vi vårt ansvar och skriver på Fossilfritt Sverige, vilket kompletterar vårt dagliga hållbarhetsarbete och ger oss ett ännu större fokus på hållbart samhällsbyggande.

Krook & Tjäders ambition är att stödja alla våra kunder i deras arbete för att bli fossilfria senast år 2045 i enlighet med Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg och anläggningssektorn. Vi agerar och driver frågorna lokalt på våra kontor runtom i landet, tillsammans med kollegor i branschen och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

 

Krook & Tjäder, Uppsala

Medlem i Uppsala klimatprotokoll 
Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre! (A.2 Bra miljöval el)

 

Krook & Tjäder, Malmö

Har antagit LFM30.
Så utvecklar vi tillsammans en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.

 

Läs mer om verksamheten vår HÅLLBARHETSPOLICY >>

Vi har ett stort samhällsengagemang och arbetar aktivt bl.a. med social hållbarhet, integration och mångfald. Vi är drivande i KAN Connect, ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. Läs mer om aktuella projekt nedan.

Guinea

Guinea

Krook & Tjäder bygger läkarstation i Guinea

I november år 2016 reste två arkitekter hos oss ner till Guinea i Afrika för att hjälpa till att bygga upp en läkarstation i den lilla staden Faranah.

Läs mer

KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

 KAN Connect är ett branschnätverk för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. En mötesplats där kontakter knyts med sikte på anställning

Läs mer


Arkitekterna Krook & Tjäder