Hållbarhet

Krook & Tjäder bidrar till vackra, flexibla, inkluderande och robusta livsmiljöer med god arkitektur i fokus. Vi möter utmaningarna tillsammans med våra samarbetspartners och bidrar med vår kunskap kring hållbarhet för att hitta lösningar, likväl som nya affärsmöjligheter. Vår drivkraft är att jobba med alla aspekter av hållbarhet, och vi har valt att jobba systematiskt i enlighet med de globala målen - Agenda 2030. Vi hittar rätt fokus och certifiering för varje uppdrag med hjälp av vårt eget workshopverktyg ”LOG”, våra experter och certifierade medarbetare

Krook & Tjäder är certifierade inom SS-ISO 9001:2015 och 14001:2015

 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Malin Sjölund Olsson, Hållbarhetsstrateg.
 
+46 (0)736-44 34 91

nätverk och åtaganden

Vi driver frågor tillsammans med kollegor i branschen. Här har vi listat de aktuella nätverken vi ingår i och aktivt stöder. Vi bidrar med pengar och/eller tid och kunskap.

HÅLLBAR SMÅSTAD - handbok för planering av levande kvarter  

Handboken "Hållbar småstad" innehåller handfasta tips för att främja ett hållbart stadsbyggande. Den riktar sig till kommuner och
byggherrar och fokuserar på enkla och effektiva åtgärder som kan genomföras i vanliga byggnadskvarter. Genom att arbeta
tillsammans i den lilla skalan kan vi göra skillnad i ett större perspektiv.

Uppdragsgivare: Region Skåne, Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande.
Konsultgrupp: Trivector, Kjell-Åke Holmgren och Krook & Tjäder.

Läs mer om tips och råd >>

Fossilfritt Sverige

Som en av Sveriges fem största arkitektkontor tar vi vårt ansvar och skriver på Fossilfritt Sverige, vilket kompletterar vårt dagliga hållbarhetsarbete och ger oss ett ännu större fokus på hållbart samhällsbyggande.

Krook & Tjäders ambition är att stödja alla våra kunder i deras arbete för att bli fossilfria senast år 2045 i enlighet med Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg och anläggningssektorn. Vi agerar och driver frågorna lokalt på våra kontor runtom i landet, tillsammans med kollegor i branschen och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Läs mer om Fossilfritt Sverige >>

Uppsala klimatprotokoll

Medlem i Uppsala klimatprotokoll 
Uppsala klimatprotokoll är ett nätverk av företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar och inspirerar varandra och andra för att nå Uppsalas klimatmål och bidra till en hållbar värld. Tillsammans når vi lägre! (A.2 Bra miljöval el). Läs mer om Uppsala klimatprotokoll >>

Uppsala ÅRETS SVENSKA KLIMATSTAD ÅR 2020. Utsedd av Världsnaturfonden (WWF)
Som medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har vi gemensamt bidragit till att Uppsala är Årets svenska klimatstad 2020.

LFM30

Har antagit LFM30.
Så utvecklar vi tillsammans en klimatneutral bygg- & anläggningssektor i Malmö LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Läs mer om LFM30 >>

Swedish green building council

Swedish green building council administrerar de största hållbarhetscertifieringarna för byggbranschen i Sverige, driver frågorna, har konferenser och nätverksträffar, samt lokala nätverk tex SGBC Väst och SGBC Syd. Läs mer om Swedish green building council >>

CSR Västsverige

Nätverk alla branscher Västra Götaland. Läs mer om CSR Västsverige >>

EMC

Nätverk alla branscher Halland. Läs mer om EMC >>

SWESIAQ

Fukt och inomhusluft. Läs mer om SWESIAQ >>

Architects declare

Färdplan för bygg och anläggningssektorn Sveriges byggindustrier leder implementeringen   

 

Läs mer om verksamheten vår HÅLLBARHETSPOLICY >>

Vi har ett stort samhällsengagemang och arbetar aktivt bl.a. med social hållbarhet, integration och mångfald. Vi är drivande i KAN Connect, ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. Läs mer om några aktuella projekt nedan.


Arkitekterna Krook & Tjäder