Hållbarhet

Det blir mer och mer viktigt att uppföra byggnader som gör så lite påverkan som möjligt på vår miljö. Vi måste investera i vackra, flexibla robusta byggnader med en extremt lång livslängd och ett minimum av renoveringskostnader. Att investera i byggd kvalitet blir ett sparande över tid. Vi ser en överraskande stor fördel med god arkitektur med beständigt byggande. Det är hållbart på riktigt!

Läs mer om verksamheten vår HÅLLBARHETSPOLICY >>

Vi har ett stort samhällsengagemang och arbetar aktivt bl.a. med social hållbarhet, integration och mångfald. Vi är drivande i KAN Connect, ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. Läs mer om aktuella projekt nedan.

Guinea

Guinea

Krook & Tjäder bygger läkarstation i Guinea

I november år 2016 reste två arkitekter hos oss ner till Guinea i Afrika för att hjälpa till att bygga upp en läkarstation i den lilla staden Faranah.

Läs mer

KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

KAN – Kontaktyta Arbetssökande Nya svenskar

 KAN Connect är ett branschnätverk för nya svenska arkitekter, byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen. En mötesplats där kontakter knyts med sikte på anställning

Läs mer


Arkitekterna Krook & Tjäder