Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Inom Krook & Tjäder jobbar vi ständigt för att utveckla såväl oss själva som våra arbetsmetoder. Genom ett forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad jobbar vi för närvarande med att utveckla nya metoder för dialog i designprocesser. Forskningssamarbetet med Högskolan i Halmstad förkortas PUD vilket står för Participatory Urban Design.

Kortfattat kan det beskrivas som att vi tillsammans prövar metoder för att i ett tidigt skede få medborgare delaktiga i de skiss- och utvecklingsprocesser som omger ett arkitektuppdrag. Samarbetet sker primärt tillsammans med Pontus Wärnestål, forskare på högskolan som till vardags arbetar på Inuse och har många års erfarenhet av kundorienterade arbetsmetoder inom service design (tjänstedesign). Pontus och hans kollegor är vana vid att göra användarna delaktiga i arbetet från idé och beställning, via prototyp, till färdigt förslag.

Det vi nu testar är hur deras metoder kan appliceras på våra skissprocesser. Med ett verktyg som vi kallar effektkarta studerar vi till exempel hur man kan beskriva egenskaper hos framtida boende i ett område. En viktig del i detta är att ta fram karaktärer som tydliggör de olika drivkrafter som styr människors val kring sitt boende.

Är Du nyfiken och vill veta mer om forskningssamarbetet? Kontakta Lina Lindegren tel 0736-45 18 48 eller  

 

 


Arkitekterna Krook & Tjäder