Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder huvudman i CMB

- Inget av det arbete som görs inom samhällsbyggnad är någon separerad företeelse, konstaterar Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Vi vill vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet. I CMB hoppas vi kunna tillföra en tydlig bild av vad som krävs idag på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt med en tydlig koppling mellan akademi och näringsliv. Bland annat behöver utbildningarna förtydliga yrkesrollen med en verklighetsförankrad bild som ringar in yrkets bredd av kreativitet, gestaltning och konstnärskap, affär, fastighetsekonomi, samhällsbyggnad, byggnadskonstruktion, ledarskap och samverkan. 

Krook & Tjäder är inne i en expansiv fas med fokus på samhällsbyggnad. Bland annat har vår stadsutvecklingsavdelning utvecklats kraftigt. Det är exempel på ett område som engagerar och där vi exempelvis ser en möjlig koppling till CMB:s stadsutvecklingsutskott. Vi har alla stora fördelar av att samverka och nätverka mer inom branschen.

Fakta

CMB är Sveriges främsta forum för frågor om styrning, ledning och management inom samhällsbyggnad. CMB bildades 1998 som ett långsiktigt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och den svenska samhällsbyggnadssektorn. CMB:s nätverk består av närmare 60 företag och organisationer som samverkar med ett 15-tal forskargrupper på Chalmers.

Läs mer om CMB >>


Arkitekterna Krook & Tjäder