Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Inom Krook & Tjäder utvecklar vi ständigt våra metoder och söker samarbeten som fördjupar vårt arbete. Tillsammans med Högskolan i Halmstad har vi undersökt hur användarcentrerad design och delaktighet påverkar arkitektur och stadsplanering. Forskningssamarbetet har gått under namnet PUD, kort för Participatory Urban Design, och vi har lånat och testat metoder från digital tjänstedesign där det finns väl beprövade redskap för människocentrerad design med slutbrukaren i fokus. Kortfattat kan syftet beskrivas som att vi tillsammans prövar metoder för att i ett tidigt skede få medborgare delaktiga i de skiss- och utvecklingsprocesser som omger ett arkitektuppdrag. 

En av de mest användbara metoderna var att ta fram en effektkarta för vårt pilotprojekt. Med effektkartan som verktyg kunde vi på ett tydligt sätt utgå från människors mål, attityder, beteenden och drivkrafter och låta dem bli styrande i olika designbeslut. Vi kunde beskriva egenskaper hos framtida boende i området och låta dem komma till tals genom ett antal arketyper eller beteendemönster. Tillvägagångssättet och exempel på effektkarta, målbeskrivning och förslag har vi sammanställt i en lättillgänglig guide (länk) där vi stegvis förklarar metoden.

Samarbetet har primärt skett tillsammans med Pontus Wärnestål, forskare på högskolan med många års erfarenhet av kundorienterade arbetsmetoder inom service design (tjänstedesign).

EFFEKTKARTA I SKISSPROCESSEN – från tjänstedesign till arkitektur >>

Bild Effektkarta 2

Är Du nyfiken och vill veta mer om effektkartan och om forskningssamarbetet? 
Kontakta Lina Lindegren
TEL:  0736-45 18 48 eller
E-POST: 


Arkitekterna Krook & Tjäder