Forskning & Utveckling

Vi driver och engagerar oss inom utbildning och forskning i samarbete med branschen, Universitet och Högskolor. Det är av stort värde för bransch och samhället att vi bidrar och skapar en tydlig koppling mellan akademi och näringsliv. Vår ambition är att ständigt ligga i framkant inom hållbart samhällsbyggande. Det handlar om gedigen kunskap inom arkitektur men även att hela tiden vara nyfiken, omvärldsbevaka och vara en aktiv del av forskning och utveckling inom samtida arkitektur. Detta tar vi med oss in i våra processer och metoder. Alltid med fokus på bästa lösning för kund.

Krook & Tjäder driver, är medlemmar och deltar aktivt inom forskning och utveckling. Läs mer nedan, men även under Hållbarhet.

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Forskningssamarbete med Högskolan i Halmstad

Genom forskningssamarbetet Participatory Urban Design med Högskolan i Halmstad jobbar vi med att utveckla nya metoder för dialog i designprocesser.

Läs mer

Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder huvudman i CMB

Krook & Tjäder är huvudman i CMB. Vi vill vara med i samtalet, för att lyssna men också för att dela med oss av vår erfarenhet. 

Läs mer


Arkitekterna Krook & Tjäder