Företaget

Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg och är idag ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 250 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign. Krook & Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där alla arbetar under stort eget ansvar. Nyfikenheten, entreprenörsandan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö. Arkitekterna Krook & Tjäder har även ett program för delägarskap som riktar sig till alla medarbetare i företaget. Det ger även dig som nyanställd spännande möjligheter!

PRESS

Läs mer om Krook & Tjäder och vad som är på gång via nyheter, pressmeddelanden, event eller i sociala medier. Söker du pressbild finns det högupplöst att ladda ner. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Lind, Kommunikations- och marknadsansvarig på , tel: +46(0)733-91 50 21

FÖRETAGSLEDNING

Företagsledning består formellt av VD Johan von Wachenfeldt och vVD Mats Bergstrand. Företagets strategiska frågor sköts vid behov med utökad och flexibel områdesbaserad ledning med ägare, koncernövergripande stödfunktioner såsom HR, Kommunikation, Ekonomi, Kvalitet och Miljö, kontorschefer eller andra medarbetare beroende på aktuella frågor och behov av expertis och input.

STYRELSE

Krook & Tjäder har en övergripande styrelse i koncernens moderbolag Krook & Tjäder holding. Den består av de större ägarna samt externa ledamöter med olika för koncernen viktiga bakgrunder och kompetensområden. För respektive kontor finns sedan även lokala styrelser som hanterar de specifika frågor för respektive bolag.

Bengt-Ove Krook
Bengt-Ove Krook
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)708-16 01 78
  +46 (0)31 - 704 17 36
Gustav Zackrisson
Gustav Zackrisson
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)733-38 04 25
Johan Sköld
Johan Sköld
Extern ledamot
ADJUNGERAD
Johan von Wachenfeldt
Johan von Wachenfeldt
VD
ARKITEKT SAR/MSA
ADJUNGERAD LEDAMOT
   +46 (0)708-97 64 31
Kristina Mjörnell
Kristina Mjörnell
EXTERN LEDAMOT
ADJUNGERAD
Lisa Karlsson
Lisa Karlsson
Arkitekt SAR/MSA
Kompetensansvarig inom Kontor
Styrelseledamot
   +46 (0)736-44 34 83
Mats Bergstrand
Mats Bergstrand
VICE VD
ADJUNGERAD
   +46 (0)707-28 41 82
  +46 (0)40-17 41 81
Nina Al-Ghussein Norrman
Nina Al-Ghussein Norrman
STYRELSELEDAMOT
Petra Kragnert
Petra Kragnert
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)703-57 10 47
Pontus Orrbacke
Pontus Orrbacke
ARKITEKT
LEDAMOT
   +46 (0)733-55 33 44
Rolf Åkerman
Rolf Åkerman
Styrelseordförande
Stefan Tjäder
Stefan Tjäder
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
Kompetensansvarig inom hotell
   +46 (0)705-75 28 01
Tobias Magnesjö
Tobias Magnesjö
Arkitekt SAR/MSA
Kontorschef Malmö
Ledamot
   +46 (0)736-44 34 17
  +46 (0)40-17 41 87
Viviénne Dahlstrand
Viviénne Dahlstrand
Styrelseledamot
   +46 (0)761-36 06 40


Arkitekterna Krook & Tjäder