Företaget

Arkitekterna Krook & Tjäder startade år 1988 i Göteborg och är idag ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 250 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo. Tillsammans har vi byggt upp en stark position inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktdesign. Krook & Tjäder präglas av omtanke, öppenhet och stort engagemang där alla arbetar under stort eget ansvar. Nyfikenheten, entreprenörsandan med en känsla av att-allt-är-möjligt genomsyrar vår verksamhet, vilket skapar en lustfylld och dynamisk miljö. Arkitekterna Krook & Tjäder har även ett program för delägarskap som riktar sig till alla medarbetare i företaget. Det ger även dig som nyanställd spännande möjligheter!

PRESS

Läs mer om Krook & Tjäder och vad som är på gång via nyheter, pressmeddelanden, event eller i sociala medier. Söker du pressbild finns det högupplöst att ladda ner. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Lind, Kommunikations- och marknadsansvarig på , tel: +46(0)733-91 50 21

FÖRETAGSLEDNING

Företagsledning består av ett mindre team av olika kompetenser och erfarenheter för att skapa en effektiv arbetsgrupp. Vd leder Företagsledningens arbete, där vi löpande tar in vår expertis inom hållbarhet, våra Kompetensområden, BIM, Kommunikation, Kreativ strategi, Anbud, Kvalitetssystem m.fl. som adjungerande utifrån de frågor och beslut som hanteras.

STYRELSE

Krook & Tjäder har en övergripande styrelse i koncernens moderbolag Krook & Tjäder holding. Den består av de större ägarna samt externa ledamöter med olika för koncernen viktiga bakgrunder och kompetensområden. För respektive kontor finns sedan även lokala styrelser som hanterar de specifika frågor för respektive bolag.

 

Jerker Edfast
Jerker Edfast
Kontorschef Kristianstad
Arkitekt SAR/MSA
Styrelseledamot
Företagsledning
   +46 (0)44-20 46 05
Kontor: Kristianstad
Johan Sköld
Johan Sköld
Styrelseledamot
Kontor: Styrelse
Johan von Wachenfeldt
Johan von Wachenfeldt
VD
ARKITEKT SAR/MSA
Företagsledning
   +46 (0)708-97 64 31
Kontor: Göteborg
Kristina Mjörnell
Kristina Mjörnell
Styrelseledamot
Kontor: Styrelse
Lisa Karlsson
Lisa Karlsson
Arkitekt SAR/MSA
Kompetensansvarig inom Kontor
Styrelseledamot
   +46 (0)736-44 34 83
Kontor: Göteborg
Nina Al-Ghussein Norrman
Nina Al-Ghussein Norrman
Styrelseledamot
Kontor: Styrelse
Pontus Orrbacke
Pontus Orrbacke
ARKITEKT
Styrelseledamot
   +46 (0)733-55 33 44
Kontor: Göteborg
Rolf Åkerman
Rolf Åkerman
Styrelseordförande
Kontor: Styrelse
Stefan Tjäder
Stefan Tjäder
ARKITEKT SAR/MSA
Kompetensansvarig inom hotell
Styrelseledamot
Företagsledning
   +46 (0)705-75 28 01
Kontor: Göteborg
Viviénne Dahlstrand
Viviénne Dahlstrand
Styrelseledamot
   +46 (0)761-36 06 40
Kontor: Styrelse


Arkitekterna Krook & Tjäder