NYHETER

Här kan du läsa mer om vad som händer hos oss på Krook & Tjäder. Inblick och utblick i arkitektbranschen. Frågor vi reflekterar över eller agerar på. Som sagt, vi sitter inte och väntar och vår ambition är att berätta om det som händer. Hör gärna av dig om du har tankar och idéer eller är nyfiken på oss och hur vi jobbar.

Vallhamra torg

Krook & Tjäder får Partille kommuns byggpris 2019

Krook & Tjäder och Aspelin Ramm Fastigheter får Partille kommuns byggpris 2019 för gestaltningen och byggnationen av nya Vallhamra torg, etapp 2.

 

– Det är fantastiskt roligt att få detta pris, säger Annette Forsgren, arkitekt på Krook & Tjäder. Detta är ett projekt som haft höga arkitektoniska ambitioner både vad gäller att skapa ett väl fungerande och tilltalande centrum i Sävedalen som att skapa moderna bostäder i en trivsam livsmiljö.

En gemensam målbild och ett bra samarbete med Aspelin Ramm Fastigheter och övriga inblandade i projektet har varit avgörande för resultatet.

Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum för 50 år sedan. Men med växande antal invånare med nya behov och nya livsmönster, tappade torget med tiden sin forna glans. Nu har Sävedalen fått ett nytt landmärke och fungerande centrum.

I den första etappen fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå affären byggdes dessutom 36 nya bostadsrätter. I den andra etappen, som Aspelin Ramm och Krook & Tjäder prisas för, tillkom 150 bostadsrätter fördelade på sex hus med upphöjda gröna gårdar. Husen mot torget och mot Ugglumsleden fick dessutom moderna butikslokaler i gatuplan. I den avslutande etappen tillkom ytterligare ett cirka 50 nya bostadsrätter fördelade på tre hus innanför bebyggelsen i etapp 2.

– Hållbart byggande handlar om att bygga bra med användbara, inbjudande och inkluderande miljöer där människor trivs, vill bo och umgås. Vi har arbetat tätt tillsammans med Krook & Tjäder, där vi gemensamt lagt stort fokus på den arkitektoniska gestaltningen men även platsen mellan byggnaderna för att skapa en inbjudande och inkluderande miljö för boende och besökare. Därför är det är extra roligt att få ta emot årets byggpris, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef och Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

Nya Vallhamra torg har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019. 

Motivering: 

»Välstuderade och ljusa lägenheter klädda i modernismens vita fasader som kompletterats med en lekfull färgsättning och intressanta materialval har resulterat i ett bostadskvarter som trots sin relativa storlek samspelar väl med sin omgivning. Ett landmärke för omgivningen har skapats och södra Sävedalen har fått ett nytt välfungerande stadsdelscentrum.«

Utdelningen av byggpriset sker på bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 december.

Stort tack till totalentreprenören Tuve Bygg och andra konsulters insatser för att möjliggöra nya Vallhamra torg.

aktuellt

Krook & Tjäder har ritat Sveriges första Svanenmärkta skola

Strömskolan i Kinna, Marks kommun är först ut med att klara Svanens krav på skolbyggnader. Tillsammans med kommunen, skolans verksamhet och Skanska som entreprenör har Krook & Tjäder skapat Sveriges första Svanenmärkta skola.

Läs mer

aktuellt

Vinst för Krook & Tjäder - ritar ny stadsdel i Lund

Krook & Tjäder tar hem vinsten med sitt förslag Co-Labs i en tävling med flera etablerade arkitektkontor i startfältet. Tävlingen utlystes av fastighetsbolaget Estea. Idag består området av kvarter med storskalig bebyggelse och stora parkeringsytor som medför en avsaknad av klart definierade stadsrum. Här finns goda förutsättningar för att skapa en mer stadslik miljö, där området fungerar som en länk mellan universitet och näringsliv via forskning och innovationer.

Läs mer


Arkitekterna Krook & Tjäder