Vi er Krook & Tjäder

Vi bygger byen – gjennom sterke relasjoner og høye ambisjoner tilbyr vi engasjementet og åpenheten man forbinder med små kontorer. Krook & Tjäder er et av Sveriges største arkitektkontorer, med sterke team ved kontorene i Sverige og Norge. Det gir en geografisk spredning, et kreativt mangfold og en gedigen kompetansebank som sikrer høy kvalitet i både store og små prosjekter. Krook & Tjäder er et fullserviceselskap som arbeider innen samfunnsplanlegging, landskap, arkitektur, innredning og produktdesign samt som prosesspartner.

Kompetanseområder

Vår kunnskap strekker seg gjennom hele kjeden i byggeprosessen, alt fra byplanlegging, arkitektur, landskap og innredning til produktdesign. Det skaper helhetssyn, kvalitet og trygghet i gjennomføringen. Vår måte å arbeide på muliggjør fremfor alt korte ledetider. Vår kompetanse omfatter kreativ formgivning med tydelig kobling til bærekraft og holdbare bygg, samt en eiendomsøkonomisk innsikt og forståelse. Vi begynner med detaljplanen og fullfører oppdraget med å tegne bygningen ned til minste detalj.

I Krook & Tjäder arbeider vi ut fra kompetanseområder. Verden rundt oss forandrer seg hele tiden, og med tydelig fokus på våre respektive kompetanseområder deltar vi i forskning og kontinuerlig diskusjon rundt arkitektur og formgivning. Kompetanseområdet spenner over hele konsernet, og gir tilgang til et kreativt mangfold og en gedigen kompetansebank for både kunder og medarbeidere.

Slik arbeider vi

Krook & Tjäder Arkitekter er en aktiv aktør på markedet. Hvis noe får en idé, fanger vi den opp uansett om det handler om et lønnsomt tiltak for kunden, å starte et nytt kontor, et eget forslag til prosjekt eller å agere i vår samtid. Hva kan vi gjøre for økt integrasjon, mangfold og internasjonalisering i arkitektbransjen? Vi begynner med oss selv, vi sitter ikke og venter. Virksomheten vår bygger på sterke personlige relasjoner og høye arkitektoniske ambisjoner med stor forståelse for kundens foretak. Hos oss har over 50 prosent av medarbeiderne kundekontakt med egne prosjekter. Den personlige relasjonen er vår styrke, og gir oss tilgang til nye medarbeidere, kunder og gode prosjekter. Omtanken for kundene, medarbeiderne og samfunnet går som en rød tråd gjennom alt vi gjør. Det skaper stolthet og gir oppdragene en høyere mening.

Vi ansetter mennesker. Derfor arbeider vi ut fra en spesielt utarbeidet, strukturert utviklingsmodell for hvert enkelt individ, der vi gir plass til livets sammensetning av jobb, hverdag og drømmer. Arkitektene Krook & Tjäder er eid av medarbeiderne, og det er åpent for alle å bli deleiere.

SELSKAPET

Krook & Tjäder Arkitekter ble grunnlagt i 1988 i Göteborg, og er i dag et av Sveriges største arkitektkontorer med ca. 300 medarbeidere og kontorer i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Karlstad, Östersund, Kristianstad og Oslo. Sammen har vi bygd opp en sterk posisjon innen arkitektur, byplanlegging, landskap, innredning og produktdesign. Krook & Tjäder preges av omtanke, åpenhet og høyt engasjement der alle arbeider under stort eget ansvar. Nysgjerrigheten, entreprenørånden med en følelse av at alt er mulig gjennomsyrer virksomheten vår, og skaper et lystbetont og dynamisk miljø. Krook & Tjäder Arkitekter har også et program for deleierskap som er rettet mot alle medarbeidere i selskapet. Det gir også spennende muligheter for deg som er nyansatt!

JOBB MED OSS

Vi tegner byen og arbeider for et bærekraftig samfunn! Hos oss får du mulighet til å arbeide innen alle deler av arkitekturen, med tilgang til et spekter av kunnskap innen arkitektur, innredning, byplanlegging, landskap, eiendomsøkonomi m.m. Her blir du en naturlig og viktig del av teamet du inngår i. Vi verdsetter gode relasjoner og omtanke for hverandre og kundene våre. Med en åpen og tolerant kultur kan hvert individ blomstre ut fra frihet og ansvar. Hos oss får du store muligheter til å utvikle og utvikles. Vi arbeider ut fra en utviklingsmodell der hver enkelt medarbeider driver sin egen utvikling. Du skaper din egen utviklingsplan sammen med din nærmeste leder. Vi har høye ambisjoner, og arbeider for en engasjert og ansvarlig tilnærming i alt vi gjør.

BÆREKRAFT

Det blir stadig viktigere å oppføre bygninger som påvirker miljøet minst mulig. Ingen vil betale ekstra for det. Vi må investere i vakre, fleksible og robuste bygninger med ekstremt lang levetid og et minimum av renoveringskostnader. Å investere i byggekvalitet blir sparing over tid. Vi ser en overraskende stor fordel med god arkitektur med holdbare byggemåter. Det er ekte bærekraft!

SERTIFISERINGER

Det stilles stadig høyere krav til spesialistkunnskap, sertifiseringer og lovmessige krav. Vi i Krook & Tjäder oppdaterer oss hele tiden, det er vårt eget ansvar. Takket være selskapets størrelse og det nære samarbeidet mellom kontorene har vi tilgang til ekspertise og spesialkunnskap der vi ser behov og/eller der det etterspørres.

UTDANNING OG FORSKNING

Vi fremmer og engasjerer oss innen utdanning og forskning i samarbeid med bransjen, universiteter og høyskoler. Det har stor verdi for bransjen og samfunnet at vi bidrar til og skaper en tydelig kobling mellom akademia og næringslivet. Ambisjonen vår er hele tiden å ligge i forkant innen bærekraftige byggemåter. Det handler om gedigen kunnskap innen arkitektur, men også om hele tiden å være nysgjerrig, følge med på verden rundt oss og være en del aktiv del av forskning og utvikling innen samtidsarkitektur. Dette tar vi med oss inn i prosessene og metodene våre. Alltid med fokus på den beste løsningen for kunden.

  

KONTAKT OSS >>


Arkitekterna Krook & Tjäder