Erfaren arkitekt i Danmark

Erfaren arkitekt i Danmark

Til et meget stort transformationsprojekt i det centrale København søger vi nu en erfaren dansk arkitekt til rollen som projektleder. På sigt vil vi åbne en ny tegnestue i København, hvor dette projekt vil spille en central rolle.

Om os

Krook & Tjäder er et af Nordens største arkitektfirmaer med ca. 300 medarbejdere og en viden, der strækker sig over hele kæden i byggeprocessen. Vi arbejder tæt sammen mellem vores discipliner inden for byplanlægning, landskabsarkitektur, indretnings- og bygningsarkitektur samt produktdesign. Det giver os mulighed for at uden overgang at skabe livsmiljøer og bæredygtige strukturer til mange år fremover, hvor bygningen består, men dens funktionalitet ændrer sig med tiden.

Transformationsprojekter er en stor del af vores virksomhed. Sammen identificerer, kommunikerer og evaluerer vi kvaliteterne i hver enkelt sag. Vores arbejdsmetode er behovsstyret, men med en klar retning i processen.

Om dig

Vi søger en person, der har 10-15 års erfaring inden for projektledelse og dansk byggeri. Du har en arkitektuddannelse som baggrund og erfaring med at arbejde som projektleder i store transformationsprojekter.

Du arbejder selvstændigt som projektleder og er vant til at opbygge og arbejde i dine egne kunderelationer. Samtidig trives du med at arbejde tæt sammen med andre, og du er lydhør og åben over for nye idéer og arbejdstilgange. Du koordinerer kontakten med myndigheder, dit eget team, andre konsulenter og kunden.

Du har dansk som modersmål og er god til svensk og engelsk.

Krook & Tjäder tilbyder

Der er tale om en fuldtidsstilling, der starter efter sommeren. Placering er på projektkontoret i det centrale København.

Hos Krook & Tjäder vægter vi relationer meget højt og ved, at et tæt samarbejde med hinanden og vores kunder bringer os videre både i projekter og i vores udvikling. 

Vi tilbyder et stort netværk af kompetencer inden for koncernens kontorer. Vores geografiske spredning giver mulighed for en bred vidensudveksling og skaber forudsætninger for spændende interne samarbejder og projekter.

 

__________

 

Till ett mycket stort transformationsprojekt i centrala Köpenhamn söker vi nu en dansk erfaren arkitekt för rollen som projektledare. På sikt öppnar vi en ny tegnestue i Köpenhamn där detta projekt spelar en central roll.

OM OSS

Krook & Tjäder är ett av Nordens största arkitektkontor med ca 300 medarbetare och kunskap som sträcker sig genom hela kedjan i byggprocessen. Vi arbetar tätt tillsammans mellan våra discipliner inom stadsbyggnad, landskap-, inredning- och husarkitektur samt även produktdesign. Det ger oss möjlighet att sömlöst skapa livsmiljöer och hållbara strukturer för många år framöver, där bygganden består men dess funktionalitet förändras över tid.

Transformationsprojekt är en stor del av vår verksamhet. Tillsammans identifierar, kommunicerar och utvärderar vi kvaliteterna i varje enskilt fall. Vår arbetsmetodik är behovsstyrd men med en tydlig riktning i processen.

OM DIG

Vi söker dig som har 10-15 års erfarenhet av projektledning och danskt byggeri. Du har arkitektutbildning i grunden och erfarenhet av att arbeta som projektledare i stora transformationsprojekt.

Du arbetar självständigt som projektledare och är van att bygga och verka i egna kundrelationer. Samtidigt trivs du med att arbeta tätt tillsammans med andra och är lyhörd och öppen för nya idéer och angreppssätt. Du koordinerar kontakter med myndigheter, ditt eget team, andra konsulter och kunden.

Du har danska som modersmål och goda kunskaper i svenska och engelska.

Krook & Tjäder erbjuder

Tjänsten är en heltidstjänst med start efter sommaren. Placering på projektkontoret i centrala Köpenhamn.

På Krook & Tjäder värderar vi relationer mycket högt och vet att nära samarbete med varandra och våra kunder tar oss längre både i projekt och i vår utveckling.  

Vi erbjuder ett stort nätverk av kompetens inom koncernens kontor. Vår geografiska spridning ger möjlighet till breda kunskapsutbyten och skapar förutsättningar för interna spännande samarbeten och projekt.

Ansökan & Kontakt

Ansøg nu, vi indkalder løbende til samtaler.

Har du spørgsmål, så mail til Tobias Magnesjö, arkitekt og kontorschef.

Din ansøgning og CV sender du til .

Husk at mærke din ansøgning med Erfaren arkitekt i Danmark.

Fler Lediga tjänster i Malmö


Krook & Tjäder är ett av Sveriges största arkitektkontor och en tongivande aktör i byggandet av staden. Vi arbetar inom arkitekturens alla delar - arkitektur, samhällsplanering, landskaps- och inredningsarkitektur, produktdesign samt som processpartner. Styrkan ligger i det personliga mötet, värmen och öppenheten. En känsla av det lilla kontoret men med det stora kontorets muskler och möjligheter. En unik kombination. Starka team i Göteborg, Malmö, Stockholm, Halmstad, Borås, Uppsala, Östersund, Kristianstad och Oslo ger en geografisk spridning, kreativ mångfald och en gedigen kompetensbank, vilket säkerställer en hög kvalitet i såväl stora som små projekt.

Arkitekterna Krook & Tjäder