ARKITEKTERNA KROOK & TJÄDER I GÖTEBORG

Krook & Tjäder grundades i Göteborg år 1988 av arkitekterna Bengt-Ove Krook och Stefan Tjäder. Sedan dess har Göteborgskontoret vuxit till ca 100 medarbetare och vi har en stor bredd i vår kompetens med arkitekter, planeringsarkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, process partners och produktdesigner. Vi värnar om våra kunder och deras affär, om projekten och varandra. Vi jobbar med alla typer av projekt och skeden. Vi kan ta din idé och driva den framåt från de första skisserna och kontakten med myndigheter under detaljplaneskedet, till färdig bygghandling, de sista ändringarna på byggarbetsplatsen och tom leveransen av möblerna. Du hittar oss nu liksom då på Prinsgatan i Linnéstaden. Välkommen till din arkitekt i Göteborg!

ADRESS

Prinsgatan 12
413 05 Göteborg
+46 (0)31-704 17 30
 

KONTORSCHEF

Elin Andersson
+46 (0)704-28 31 44
 

Vi jobbar på arkitektkontoret i Göteborg
Agnes Nordin
Agnes Nordin
Landskapsarkitekt
   +46 (0)709-64 45 51
Kontor: Göteborg
Alexander Nikolov
Alexander Nikolov
ARKITEKT MSA
   +46 (0)736-44 34 55
Kontor: Göteborg
Anders Dahlberg
Anders Dahlberg
BYGGNADSUTFORMARE
   +46 (0)701-46 17 97
Kontor: Göteborg
Anders Fäger
Anders Fäger
Arkitekt
   +46 (0)734-01 97 81
Kontor: Göteborg
Anders Pettersson
Anders Pettersson
ARKITEKT SAR/MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)709-92 96 52
Kontor: Göteborg
Andreas Tranberg
Andreas Tranberg
Byggnadsingenjör
Kontor: Göteborg
Anna Aronsson
Anna Aronsson
EKONOMICHEF
STUDIOCHEF
   +46 (0)736-44 34 94
Kontor: Göteborg
Anna Letica
Anna Letica
Innesäljare/ ekonomiassistent
   +46 (0)705-28 90 30
Kontor: Göteborg
Anna Maria Insulander
Landskapsarkitekt LAR/MSA
   +46 (0)736-44 34 92
Kontor: Göteborg
Annette Forsgren
Annette Forsgren
ARKITEKT SAR/MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)736-44 34 85
Kontor: Göteborg
Awilla Posay
Awilla Posay
Byggnadsingenjör
   +46 (0)723-96 69 05
Kontor: Göteborg
Barry White
Visualiserare
Byggnadsingenjör
   +46 (0)73-347 64 94
Kontor: Göteborg
Bashar Haddad
Bashar Haddad
ARKITEKT MSA
   +46 (0)709-74 42 46
Kontor: Göteborg
Bengt-Ove Krook
Bengt-Ove Krook
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)708-16 01 78
  +46 (0)31 - 704 17 36
Kontor: Göteborg
Birgitta Andersson
Birgitta Andersson
CIVILINGENJÖR
   +46 (0)736-44 34 97
Kontor: Göteborg
Bitten Browne
Bitten Browne
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)733-76 42 87
Kontor: Göteborg
Britta Rylander Berglund
Britta Rylander Berglund
ARKITEKT MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)739-96 19 16
Kontor: Göteborg
Cajsa Berndtsdotter Ahlén
Cajsa Berndtsdotter Ahlén
Praktikant
Kontor: Göteborg
Calle Onsé
Calle Onsé
BYGGNADSINGENJÖR SBR
Diplomerad Fuktsäkerhetsansvarig Projektering
   +46 (0)736-44 34 89
Kontor: Göteborg
Carolina Högvall
Carolina Högvall
PLANERINGSARKITEKT
   +46 (0)733-46 57 47
Kontor: Göteborg
Catarina Schönbeck
Catarina Schönbeck
Ekonom
   +46 (0)708-51 71 74
  +46 (0)31-704 67 74
Kontor: Göteborg
Cecilia Krook
Inredningsarkitekt MSA
   +46 (0)70-863 52 15
Kontor: Göteborg
Cecilia Lindbom
Cecilia Lindbom
INREDNINGSARKITEKT
   +46 (0)704-24 60 37
Kontor: Göteborg
Christer Fröberg
Christer Fröberg
Anbudsansvarig
   +46 (0)709-70 57 40
Kontor: Göteborg
Christian Hammarström
Christian Hammarström
ARKITEKT MSA/ Studiochef
   +46 (0)708-51 03 84
Kontor: Göteborg
Daniel Rodriguez
Daniel Rodriguez
ARKITEKT
   +46 (0)735-83 54 35
Kontor: Göteborg
Diego Mascareno
Diego Mascareno
Praktikant
Kontor: Göteborg
Disa Norrfjärd
Disa Norrfjärd
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)708-12 60 92
Kontor: Göteborg
Elin Andersson
Elin Andersson
ARKITEKT MSA
KONTORSCHEF GÖTEBORG
   +46 (0)704-28 31 44
Kontor: Göteborg
Elin Aronsson
Elin Aronsson
ARKITEKT MSA
TÄVLINGSKOORDINATOR
   +46 (0)705-17 93 87
Kontor: Göteborg
Elin Ekman
Elin Ekman
ARKITEKT MSA
Certifierad Tillgänglighetssakkunnig
   +46 (0)706-26 28 98
Kontor: Göteborg
Elin Fritz
Elin Fritz
Praktikant
Kontor: Göteborg
Elin Tilk
Facility Manager/ Hälsoutvecklare
   +46 (0)709-64 23 11
Kontor: Göteborg
Elin Wedel
Elin Wedel
ARKITEKT
   +46 (0)701-45 73 08
Kontor: Göteborg
Emelie Sporrefält
Emelie Sporrefält
ARKITEKT MSA
   +46 (0)729-65 26 76
Kontor: Göteborg
Emil Andersson
Emil Andersson
Visualiserare
   +46 (0)768-78 59 01
Kontor: Göteborg
Emma Smedenius
Emma Smedenius
AD / Grafisk Designer (FÖRÄLDRALEDIG)
   +46 (0)736-44 34 96
Kontor: Göteborg
Fia Niklasson
Fia Niklasson
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)734-35 10 80
Kontor: Göteborg
Fredrik Bergqvist
PLANERINGSARKITEKT FPR/MSA
   +46 (0)704-61 55 53
Kontor: Göteborg
Frida Westlin
Frida Westlin
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)729-65 26 66
Kontor: Göteborg
Gustav Bergman
Gustav Bergman
BYGGNADSINGENJÖR (föräldraledig)
   +46 (0)709-38 28 17
Kontor: Göteborg
Gustav Zackrisson
Gustav Zackrisson
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)733-38 04 25
Kontor: Göteborg
Hanna Frisk
Hanna Frisk
LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA (FÖRÄLDRALEDIG)
   +46 (0)701-43 82 53
Kontor: Göteborg
Hanna Roos
Hanna Roos
ARKITEKT SAR/MSA
CIVILINGENGÖR
   +46 (0)708-12 43 36
Kontor: Göteborg
Hanna Thyberg
Hanna Thyberg
ARKITEKT MSA
Certifierad Sakkunnig av tillgänglighet
   +46 (0)736-44 34 03
Kontor: Göteborg
Helena Dietrich
Helena Dietrich
ARKITEKT SAR/MSA
CERTIFIERAD TILLGÄNGLIGHETSSAKKUNNIG
   +46 (0)732-61 15 16
Kontor: Göteborg
Helena Ström
Helena Ström
BYGGNADSINGENJÖR
STUDIOCHEF
   +46 (0)704-53 96 69
Kontor: Göteborg
Janis Zembachs
Janis Zembachs
ARKITEKT MSA
   +46 (0)733-38 04 26
Kontor: Göteborg
Janne Heiskanen
Janne Heiskanen
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)762-07 20 98
Kontor: Göteborg
Jennifer Hansson
Jennifer Hansson
Byggnadsingenjör
   +46 (0)768-54 82 78
Kontor: Göteborg
Jenny Henricsson Dahl
Jenny Henricsson Dahl
ARKITEKT MSA
   +46 (0)723-97 18 23
Kontor: Göteborg
Jimmy Larsson
Byggnadsingenjör
   +46 (0)737-18 22 38
Kontor: Göteborg
Joel Karlsson
Joel Karlsson
INREDNINGSARKITEKT / INDUSTRIDESIGNER
   +46 (0)707-61 79 09
  +46 (0)31-752 07 50
Kontor: Göteborg
Johan Hedenström
Johan Hedenström
INREDNINGSARKITEKT MFA
Kompetensansvarig inom inredning
   +46 (0)707-70 20 76
Kontor: Göteborg
Johan von Wachenfeldt
Johan von Wachenfeldt
VD
ARKITEKT SAR/MSA
ADJUNGERAD LEDAMOT
   +46 (0)708-97 64 31
Kontor: Göteborg
Johanna Eliason
Johanna Eliason
INREDNINGSARKITEKT MSA
   +46 (0)703-48 55 53
Kontor: Göteborg
John Norberg
John Norberg
ARKITEKT
   +46 (0)731-52 95 29
Kontor: Göteborg
Julia Östlund
Julia Östlund
Praktikant
Kontor: Göteborg
Karin Harlin
Karin Harlin
LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA
   +46 (0)729-65 20 53
Kontor: Göteborg
Kerstin Lindblad
Ekonom
   +46 (0)705-47 16 32
Kontor: Göteborg
Kristina Jonefjäll
Kristina Jonefjäll
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)705-73 88 85
Kontor: Göteborg
Kristina Klockar
Kristina Klockar
EKONOM
   +46 (0)733-84 46 50
Kontor: Göteborg
Linnea Blixt
Linnea Blixt
PLANARKITEKT FPR/MSA
   +46 (0)705-10 97 49
Kontor: Göteborg
Lisa Karlsson
Lisa Karlsson
Arkitekt SAR/MSA
Kontorschef Östersund
Styrelseledamot
Kompetensansvarig inom Kontor
   +46 (0)736-44 34 83
Kontor: Östersund
Lisa Wall
Lisa Wall
IT
   +46 (0)708-92 62 20
Kontor: Göteborg
Lorena Zabala
Lorena Zabala
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)768-54 82 80
Kontor: Göteborg
Malin Christenson
Malin Christenson
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)708-96 14 60
Kontor: Göteborg
Malin Lind arbetar på Krooks och Tjäders kontor i Göteborg
Malin Lind
Kommunikationsansvarig
   +46 (0)733-91 50 21
Kontor: Göteborg
Malin Sjölund Olsson
Malin Sjölund Olsson
Hållbarhetsstrateg
ARKITEKT SAR/MSA
Certifierad Miljöbyggsamordnare 3.0
   +46 (0)736-44 34 91
  +46 (0)31-704 17 40
Kontor: Göteborg
Marcus Bremholt
Marcus Bremholt
ARKITEKT
   +46 (0)760-246007
Kontor: Göteborg
Maria Kask
Maria Kask
Art Director / Grafisk Designer
   +46 (0) 768-99 63 16
Kontor: Göteborg
Maria Nykvist
Maria Nykvist
ARKITEKT SAR/MSA
Certifierad Citylabsamordnare
Kompetensansvarig inom stadsbyggnad
   +46 (0)704-22 51 21
Kontor: Göteborg
Maria Widing
Maria Widing
ARKITEKT
   +46 (0)729-65 20 73
Kontor: Göteborg
Marie Hagman
Marie Hagman
INREDNINGSARKITEKT SIR/MSA
   +46 (0)708-13 23 11
Kontor: Göteborg
Mathias Söderman
Mathias Söderman
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)703-13 31 62
Kontor: Göteborg
Matilda Wiklund
Matilda Wiklund
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)736-44 34 80
Kontor: Göteborg
Mats Lindqvist
Mats Lindqvist
Visualiserare
   +46 (0)736-44 34 88
Kontor: Göteborg
Mattias Wiik
Mattias Wiik
ARKITEKT MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)729-65 27 21
Kontor: Göteborg
Max Halužan
Max Halužan
Landskapsarkitekt MSA
   +46 (0)737-22 91 43
Kontor: Göteborg
Mickael Lamré
Mickael Lamré
ARKITEKT MSA
   +46 (0)704-45 20 20
  +46 (0)31-704 17 32
Kontor: Göteborg
Mika Nilsson
Mika Nilsson
Visualiserare (Föräldraledig)
   +46 (0)708-51 07 76
Kontor: Göteborg
Mikael Andersson
Mikael Andersson
INREDNINGSARKITEKT MSA
   +46 (0)733-72 50 73
Kontor: Göteborg
Olle Johnsson
Olle Johnsson
ARKITEKT MSA
   +46 (0)709-74 43 07
Kontor: Göteborg
Omar Zalloum
Omar Zalloum
ARKITEKT MSA
   +46 (0)734-12 34 72
Kontor: Göteborg
Patrik Fromell
Patrik Fromell
ARKITEKT MFA
   +46 (0)732-51 20 41
Kontor: Göteborg
Pernilla Thorsell
Pernilla Hjerpe Thorsell
ARKITEKT SAR/MSA
STUDIOCHEF
   +46 (0)733-44 19 53
  +46 (0)31-704 17 48
Kontor: Göteborg
Pernilla Obert Nielsen
Pernilla Obert Nielsen
HR-CHEF
   +46 (0)729-65 26 68
Kontor: Göteborg
Peter Håkansson Torring
Peter Håkansson Torring
ARKITEKT MSA
STUDIOCHEF
Certifierad Breeam AP
   +46 (0)736-44 34 86
Kontor: Göteborg
Petra Kragnert
Petra Kragnert
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
   +46 (0)703-57 10 47
Kontor: Göteborg
Petra Svensson
Petra Svensson
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)709-70 57 32
Kontor: Göteborg
Petter Frid
Petter Frid
ARKITEKT SAR / MSA
   +46 (0)733-72 50 72
Kontor: Göteborg
Philip Hedberg
Philip Hedberg
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)733-38 04 23
Kontor: Göteborg
Pontus Orrbacke
Pontus Orrbacke
ARKITEKT
LEDAMOT
   +46 (0)733-55 33 44
Kontor: Göteborg
Rebecca Lindevall
Rebecca Lindevall
ekonomiassistent
   +46 (0) 736-44 34 82
Kontor: Göteborg
Sandra Kuylenstierna
Sandra Kuylenstierna
Arkitekt
   +46 (0)721-84 66 02
Kontor: Göteborg
Sanna Nordlander
Sanna Nordlander
ARKITEKT SAR/MSA
   +46 (0)708-77 75 64
Kontor: Göteborg
Sofie Gustafsson
Sofie Gustafsson
EKONOM
   +46 (0)733 - 45 92 17
Kontor: Göteborg
Soile Alfredsson
Soile Alfredsson
HR
   +46 (0)709-642 579
Kontor: Göteborg
Stefan Tjäder
Stefan Tjäder
ARKITEKT SAR/MSA
LEDAMOT
Kompetensansvarig inom hotell
   +46 (0)705-75 28 01
Kontor: Göteborg
Tanja Pavelic
Tanja Pavelic
Facility Manager/ Konferens-& eventansvarig
   +46 (0)734-35 10 81
Kontor: Göteborg
Tommy Sundlin
Tommy Sundlin
TEKNIKANSVARIG
   +46 (0)729-65 27 08
Kontor: Göteborg
Torbjörn Henrysson
Torbjörn Henrysson
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)736-44 34 81
Kontor: Göteborg
Ulrika Hegårdh
Ulrika Hegårdh
INREDNINGSARKITEKT SIR/MSA
   +46 (0)736-44 34 99
Kontor: Göteborg
Veronica Salo
Veronica Salo
BYGGNADSINGENJÖR
   +46 (0)734-20 63 89
Kontor: Göteborg
Victor Johansson
Victor Johansson
INREDNINGSARKITEKT
Kompetensansvarig inom inredning
   +46 (0)702-65 38 54
Kontor: Göteborg
Waclaw Kipzcak
Waclaw Kipszak
ARKITEKT
   +46 (0)709-64 31 66
Kontor: Göteborg

Krook & Tjäder Göteborg

Prinsgatan 12
413 05 Göteborg
  031-704 17 30


Arkitekterna Krook & Tjäder