Krook & Tjäders data- och personuppgiftspolicy

Såhär behandlar vi företags- och personuppgifter


Kund och underkonsult

Krook & Tjäder behandlar personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster. Exempel på detta det kan vara statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Krook & Tjäder använder även uppgifter för kundvård och kundevent.

Personuppgifter vi registrerar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och befattning.

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer.

För att vi ska ha rätt att behandla dina personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för behandlingen. Nedan förklarar vi varför och på vilka grunder vi stödjer behandlingen av dina personuppgifter på.

För att fullgöra ett avtal

Vi använder uppgifter vid fakturerings, administration i uppdraget samt kommunikation via epost.

För att uppfylla rättsliga intressen

Krook & Tjäder kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget. Personuppgifter sparas enligt ansvarstiden i ABK09, i 10 år eller så länge vi ser möjlighet till fortsatt samarbete vid tilläggsbeställningar. Vi sparar även uppgifter som framkommit vid fakturering enligt bokföringslagen och skattefrågor.

Efter en intresseavvägning

Exempel på detta är bland annat relationsbyggande/kundvård och inbjudan till event, både till potentiella och gamla kunder.

Leverantörer

Krook & Tjäder sparar kontaktuppgifter till leverantörer som vi löpande gör beställningar från eller avser göra beställningar från. När detta inte längre är aktuellt kommer uppgifter att raderas, dock senast ett år efter att behandlingen har upphört. I vårt affärssystem Rexor sparas endast företagsuppgifter från en leverantör, inga personuppgifter.

Rekryteringar

Dina personuppgifter kommer bara att användas inom Krook & Tjäder av personer som arbetar med aktuell rekrytering. Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer dina personuppgifter att raderas.

Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV, -portfolio, ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@krook.tjader.se