Cookie policy

Webbplats

Krook & Tjäder använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats.
Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall låta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress. Krook & Tjäder lagrar statistik från Google Analytics i 36 månader. Därefter raderas personuppgifterna.

Den enskildes rättigheter

Krook & Tjäder åtar sig att ansvara för att dina rättigheter tillvaratas i enlighet med Dataskyddsförordningen. Detta innebär att du oavsett om du är kund, underkonsult, rekryt, leverantör eller anställd alltid har rätt att:

  • Få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Krook & Tjäders verksamhet.

  • Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du kontakta oss för att få dina uppgifter justerade.

  • Begära att vi raderar eller begränsar dina personuppgifter om de inte längre är relevanta för de ändamål de samlats in för och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

  • Begära att du ska få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format och få dem överförda från oss till en annan personuppgiftsansvarig.

  • Återkalla ditt samtycke till att Krook & Tjäder behandlar dina personuppgifter.

  • Om du inte vill att dina uppgifter ska användas i marknadsföringssyfte som vid mailutskick till kundevent vänligen kontakta info@krook.tjader.se så avregistreras du från dessa utskick.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på info@krook.tjader.se