NYHETER

Här kan du läsa mer om vad som händer hos oss på Krook & Tjäder. Inblick och utblick i arkitektbranschen.

K-Fastigheter utvecklar nytt kommersiellt koncept tillsammans med Krook & Tjäder

K-Fastigheter utvecklar nytt kommersiellt koncept tillsammans med Krook & Tjäder

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster.

Läs mer

SAVE THE DATE - Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden!

SAVE THE DATE - Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden

Tillsammans med Bengt Dahlgren AB bjuder vi på Krook & Tjäder in till en föredragsserie med fokus på minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i tidiga skeden.

Läs mer

Starkt team vinner anbud för nytt sjukhusområde i Östra Ramlösa i Helsingborg

Starkt team vinner anbud för nytt sjukhusområde i Östra Ramlösa i Helsingborg

C.F. Møller Architects, Carlstedt Arkitekter, Krook & Tjäder och Ramboll Sverige har fått uppdraget att ta fram underlag och utredningar för en detaljplan för Helsingborgs nya sjukhusområde i Östra Ramlösa.

Läs mer

Palats för effektivare inventering och återbruk i projekten

Palats för effektivare inventering och återbruk i projekten

Återbruk är en avgörande del i omställningen till ett cirkulärt samhälle och har fått en betydligt större roll i bygg- och fastighetsbranschen. Det har Start-upföretaget Higate tagit fasta på och utvecklat den digitala plattformen Palats. På ett år har de tagit den digitala lösningen från idé till produkt i samarbete med Krook & Tjäder.

Läs mer

Krook & Tjäder i samarbete med Higate för effektivare återbruk

Krook & Tjäder i samarbete med Higate för effektivare återbruk

Krook & Tjäder utökar sitt utbud av digitala lösningar för återbruk. I samarbete med Chalmers-startupen Higate har Krook & Tjäder medverkat i utvecklingen av den digitala plattformen Palats som gör det lika enkelt att använda det man redan äger, som att köpa nytt.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder