NYHETER

Här kan du läsa mer om vad som händer hos oss på Krook & Tjäder. Inblick och utblick i arkitektbranschen.

INBJUDAN – Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden! Webbinarium 2

INBJUDAN – Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden! Webbinarium 2

Tillsammans med Bengt Dahlgren AB och VBK Konsulterande ingenjörer AB bjuder vi på Krook & Tjäder in till en föredragsserie med fokus på minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i tidiga skeden. Nu bjuder vi in till Webbinarium 2. 

Läs mer

Krook & Tjäder tar fram målbild för Landvetter Södra etapp ett

Krook & Tjäder tar fram målbild för Landvetter Södra etapp ett

Krook & Tjäder har fått i uppdrag att ta fram målbild för Landvetter Södra etapp ett. Uppdraget blir att tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och konsortiet för etapp ett formulera en målbild som ska vara ledstjärnan genom arbetet framåt.

Läs mer

Krook & Tjäder hjälper Ukrainas civilbefolkning via UNHCR

Krook & Tjäder hjälper Ukrainas civilbefolkning via UNHCR

Krook & Tjäders insatser sträcker sig över hela året. Vi avsätter varje år resurser både ekonomiskt, tid och arbetsinsatser. Det betyder att vi har handlingsutrymme att agera för att hjälpa där det behövs. Nu är det civilbefolkningen i Ukraina som behöver hjälp. Vi bidrar med ekonomiskt stöd via UNHCR.

Läs mer

Krook & Tjäder utökar sitt erbjudande inom kulturvård och hållbarhet

Krook & Tjäder utökar sitt erbjudande inom kulturvård och hållbarhet

Krook & Tjäder kommer in med expertis i en byggnads olika livsfaser oavsett om det handlar om kulturvård, stadsplanering, hyresgästanpassning, renovering eller återbruk av lös inredning. För att ytterligare stärka erbjudandet inom hållbarhet och omställningen till en cirkulär byggbransch kommer Cilla Jansson, arkitekt på Krook & Tjäder ta rollen som ansvarig inom kompetensområdet Transformation.

Läs mer

Krook & Tjäder utvecklar designkoncept för attraktiva rastplatser längs nationella cykelleder

Krook & Tjäder utvecklar designkoncept för attraktiva rastplatser längs cykelleder

Genom OPEN CALL hos Form & Design Center har Krook & Tjäder valts ut att ta fram ett designkoncept för attraktiva rastplatser längs de nationella cykellederna Sydostleden och Sydkustleden.

Läs mer

Arkitekterna Krook & Tjäder