aktuellt

Vinst för Krook & Tjäder i markanvisningstävling i Åhus

Arkitekterna Krook & Tjäder har vunnit markanvisningstävling för bostadsområdet Täppet i Åhus med förslaget ”Trädstaden - där trästad möter tallskog”. Uppdraget genomfördes tillsammans med NCC med beräknad byggstart hösten år 2020.

Projektets bärande idé utgår från social hållbarhet, bygga i trä och att bevara naturen och dess strandskog.

- Vi är glada och stolta över förtroendet att få utveckla detta strandskogsområde, säger Alexander Häggström, arkitekt på Krook & Tjäder. I vårt förslag vill vi förena ett urbant boende med närhet till natur, egen yta och goda sociala rum. Det gör vi genom att smälta samman trästaden med områdets karaktäristiska och vackra tallskog.

Trästadens låga och täta gatumiljö med en mer traditionell typ av bebyggelse har en behaglig skala som tillsammans med medvetna materialval och gestaltning möter tallskogen så att flera värden kan lyfta och framhäva varandra.

- Hållbarhetsperspektivet är tydligt både utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska värden, menar Alexander. Vår ambition är att befintliga träd sparas i största möjliga mån. Tallarna visar vägen till entréer, mötesplatser, gemensamma ytor och naturen i anslutning till området. Det ekologiska avtrycket minskas genom användning av trä i fasad och konstruktion. Vi vill i förslaget även minimera antalet bilar närmast husen. Bilarna får stå tillbaka till förmån för människan och naturen. Gårdsgator och innergårdar blir i första hand sociala ytor.

Åhus norra del är ett av de större rekreativt viktiga områdena. Bostadsområdet Täppet blir en del av Åhus slättlandskap och strandskog där utformningen med lokalgator, gårdsgator och innergårdar gör det lättare att mötas, men det finns också mer privata delar för den som söker ro och avskildhet.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder