aktuellt

Vinst för Krook & Tjäder i Jönköping

Nu står det klart att Krook & Tjäder i samarbete med House of Nordic har vunnit markanvisningstävling i Jönköping med förslaget ”Fönstret åt gården”. Fokus vid utvärderingen har lagts vid gestaltning, anpassning till området, miljö och energiförbrukning.

Det vinnande förslaget består av små yteffektiva kedjehus där brukaren har flera möjligheter att växa och anpassa bostaden själv. Huset har ett uterum med stark koppling till vardagsrummet vilket får ute- och innerummet att växa samman.

Det elastiska boendet
Våra liv förändras över tid och därmed också våra bostadsbehov.

- Med ”Fönstret åt gården” skapar vi bostäder som är rustade för framtiden, som tål förändring och kan skräddarsys efter flera olika scenarion. Vi tar hållbarheten ett steg längre och strävar efter ett flexibelt boende som anpassar sig efter brukaren, inte tvärt om, menar Emilie Dafgård och Jens Setterberg arkitekter på Krook & Tjäder. Redan i tidigt skede använde vi oss av vårt hållbarhetsverktyg, vilket gav oss en tydlig riktning och gemensam målbild i projektet.

Gestaltning och höjdsättning
Volymerna följer gatans lutning där entréplanet utgör grundfunktionerna i huset och har en tydlig uppdelning i fyra zoner inomhus och utomhus.

- Vår målsättning har varit att skapa en på samma gång ren som lekfull träarkitektur med starka rumsliga kvalitéer såväl för brukaren som för området. Det har vi gjort genom ett enkelt formkoncept där två volymer staplas vinkelrätt på varandra, vilket ger generösa inne- och uterum, en öppen och välkomnande bebyggelse och möjligheter att växa med boendet, berättar Emilie.

Motivering

Sammanfattningsvis har Krook & Tjäder tillsammans med House Of Nordic inkommit med det bästa förslaget utifrån de sammanvägda bedömningskriterierna. De vann i ett urval av 12 deltagande intressenter.

Tekniska kontoret och Stadsbyggnadskontoret i Jönköping lämnade i september 2018 ut en intresseanmälan för markanvisning inom Kungsängen kv. G2 för byggnation av sju grupphus.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder