aktuellt

Vinst för Krook & Tjäder i Borås

Krook & Tjäder tog hem vinsten i arkitekttävlingen för fastigheten Gulmåran 7 i Borås, vilket innebär ett fortsatt förtroende att utveckla området med 400 Bostäder och Handel.

Uppdraget innefattar flera komplexa utmaningar. Hur skapar man en destination med kontinuitet mellan skog och stadsrum?

- Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet, säger Niklas Thormark och Pontus Orrbacke arkitekter på Krook & Tjäder och två av de gestaltande arkitekterna i tävlingsteamet. Med ett program innehållande 40 000m² bostäder var utmaningen hur vi skulle disponera dessa volymer på ett tilltalande sätt. På ena sidan den aktuella tomten ligger riksväg 40 och på den andra sidan naturmark med varierad topografi. Uppdraget var att gestalta och disponera volymerna på ett sätt så att det inte stoppar upp utan skapar ett bra flöde genom stadsväven. En viktig aspekt är givetvis att det är genomförbart, inte minst ekonomiskt.

Övriga deltagare i den parallella tävlingen var Wingårdhs, Semrén-Månsson, R-studio.

Beställare är Järngrinden och Genova.

Motivering till vinsten:
”Krook & Tjäders förslag ROMANTISK RATIONALISM presenterar ett väl genomtänkt och inspirerande förslag, med stadsrum som länkar mellan stad och natur. Genom det lättillgängliga torget och det nya stadsrummet med närhet till det gröna skapas en fin harmoni. En upprepad byggnadsutformning skapar en grund till ett bra genomförande. Krook och Tjäders förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på det vidare arbetet med Gulmåran."

Läs mer och se fler bilder >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder