Toppnotering i markanvisningar för Krook & Tjäder

Toppnotering i markanvisningar för Krook & Tjäder

Krook & Tjäder kom på en fin andraplats över de mest framgångsrika aktörerna för markanvisningar under 2022. Markanvisning.se sammanfattar varje år Sveriges kommuners arbete med markanvisningar. Den 22 mars presenterades topplistan.

- Valåret samt stigande räntor och materialpriser har tydligt påverkat markanvisningsarbetet. Intresset för projekt med färdiga byggrätter och gårdagens markpriser är svagt medan projekt längre från genomförande är intressanta för marknaden, säger Johan Brisvall på Markanvisning.se. Effekterna av det här kommer påverka hela landet. Den minskade byggtakten skapar utmaningar för kommunernas långsiktiga arbete med bostadsförsörjning och tillväxt, tillägger han.

- En toppnotering är ett kvitto på att vi gör rätt saker och att vi gör det bra, konstaterar Johan von Wachenfeldt, VD på Krook & Tjäder. Det är också ett resultat av gott samarbete med våra beställare där vår relation och affärsförståelse skapar goda förutsättningar även i svårare tider. Bostadsbristen är fortfarande en realitet i de flesta kommuner och vi behöver fortsätta att titta på byggkostnader, men även affärsmodeller, finansiering och upplåtelseformer. Tillsammans kan vi utveckla produkter som marknaden klarar.

Krook & Tjäder står kompetensmässigt på en stabil grund, med specialister inom bland annat planprocess, bostäder och landskap, som tillsammans möjliggör en effektiv process och samskapande av genomförbara projekt i markanvisningssammanhang. I tider av förändring och osäkerhet ser vi möjligheter, vi är rörliga och kan snabbt ställa om.

Vi gratulerar Kaminsky Arkitektur som med åtta vinster var det mest framgångsrika arkitektkontoret. Med fem vinster delar Krook & Tjäder en fin andraplats med Arkitema.

Läs mer på Markanvisning.se

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder