aktuellt

Solenergins möjligheter i fastighetsbranschen

Solenergi och solavskärmning har stor potential att minska behovet av köpt energi i både nya och befintliga fastigheter. Men en installation påverkar både fastighetens utseende och dess ekonomi. Hur kan vi få fler fastighetsägare att våga satsa på Solenergi?

Projektet SOL:AR leds av RISE Research Institutes of Sweden och har under året kartlagt förutsättningar och behov av solenergiinvesteringar i fastighetsbranschen.

Solenergi ska vara lätt
I projektet har fastighetsägare fått möjlighet att komma med inspel och åsikter om hur deras situation och behov ser ut. Syftet är att effektivisera processen från inspiration till installation av solenergilösningar.

- Om det blir lättare att visualisera vilken effekt en installation har, kan fler våga ta steget och satsa på solenergi, menar Amanda Oskarsson arkitekt på Krook & Tjäder och partner i projektet. I förlängningen leder det till energibesparingar och positiva effekter för klimat och miljö, och stärker dessutom konkurrenskraften för svenska leverantörer av solenergi.

Digitalt verktyg
Projektet SOL:AR har gjort en omfattande förstudie med sikte på att ta fram ett digitalt visualiseringsverktyg för solenergi- och solavskärmningslösningar.

- Flertalet fastighetsägare saknar fortfarande kunskap om solenergins möjligheter i Sverige vilket skapar osäkerhet och bromsar marknadsutvecklingen, konstaterar Maria Håkansson, projektledare på RISE.

I förlängningen ska det bli ett verktyg som tar fasta på visualiseringen. Ett verktyg som ska synliggöra estetiska aspekter men även åskådliggöra tekniska, miljömässiga och ekonomiska beräkningar. Genom tydlig visualisering finns dessutom potential för större kontaktytor och möjligheter för nya aktörskonstellationer inom bygg- och solenergibranschen.

I slutet på november samlas fastighetsägare, utvecklingsföretag inom visualisering, solenergiföretag och alla projektpartners i en workshopäven hos Arkitekterna Krook & Tjäder i Göteborg för att diskutera hur man kan ta SOL:AR vidare från koncept till färdigt verktyg.

Fakta
Projektet SOL:AR Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering leds av RISE Research Institutes of Sweden. Projektpartners är Castellum, Krook & Tjäder, Soltech energy, Chalmers, Bengt Dahlgren och RISE Interactive.

Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet ”Smart built environment” och Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder