SAVE THE DATE - Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden!

SAVE THE DATE - Välkommen till oss för att prata hållbarhet i tidiga skeden

Tillsammans med Bengt Dahlgren AB bjuder vi på Krook & Tjäder in till en föredragsserie med fokus på minskad klimatpåverkan och ökad hållbarhet i tidiga skeden.

Vi ser fram emot två tillfällen att dela strategier, arbetssätt och verktyg för ökad hållbarhet ur arkitektens, konstruktörens och hållbarhetskonsultens perspektiv. Vi kommer bland annat prata verktyg för klimatberäkningar, energi- och dagsljusanalyser samt effektivisering av återbruk.   

Seminarium 1
Strategier - Vad är viktigt att tänka på för minskad klimatpåverkan i tidiga skeden?
 

  • Datum: Fredag 28/1  
  • Tid: Kl. 08:00-09:30  
  • Plats: Krook & Tjäder, Prinsgatan 12 Göteborg eller digitalt, Teams 

Seminarium 2 
Arbetssätt och verktyg – Vilka konkreta verktyg kan vi använda för ökad hållbarhet i tidiga skeden?

  • Datum: (Torsdag 24/2)  OBS! Datum framflyttat. Mer info inom kort.
  • Tid: Kl. 08:00-09:30  
  • Plats: Krook & Tjäder, Prinsgatan 12 Göteborg eller digitalt, Teams 


Mer information samt inbjudan med länk till anmälan kommer i januari, men skriv upp datumet i din kalender redan nu. 

Vi ses och hörs i början av det nya året! 

Krook & Tjäder och Bengt Dahlgren AB

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder