Podcast – Krook & Tjäder i högaktuella samtal om hotell och kontor

Podcast – Krook & Tjäder i högaktuella samtal om hotell och kontor

Intresset för stadsutvecklingen i norra Sverige är stort. Här finns både behoven och visionerna för att genom samverkan forma framtidens attraktiva städer. Krook & Tjäder var på plats på årets Business Arena Norr och deltog bland annat i två podcast-samtal på högaktuella ämnen. Hör Frida Westlin, arkitekt, diskutera trender i destinationsutvecklingen och besöksnäringen samt Lisa Karlsson, arkitekt, i samtal om kontoret när förändringens vindar blåst över.

Årets Business Arena Norr tog plats på nya Clarion Hotel Umeå, ritat av Krook & Tjäder, med utblick över Umeälven. Här inleddes också samtalet på ett spännande tema om trender och utmaningar för besöksnäringen och destinationsutvecklingen i en alltmer snabbföränderlig värld. Frida Westlin, arkitekt och ansvarig inom Hotell på Krook & Tjäder deltog i panelen.

- Ett hotell kan verkligen bidra till stadsutvecklingen genom att skapa det där vardagsrummet som vi hade i åtanke med just Clarion Hotel Umeå. Det kan stärka en destination väldigt mycket och till och med öppna upp marknaden för ytterligare fler projekt, berättar Frida.  

På frågan om i vilken utsträckning lågkonjunkturen påverkat uppdragen hittills är Frida försiktigt positiv:

- Än så länge har vi inte märkt av en stor avmattning trots konjunkturen. Många är också lite efterkloka efter pandemin och tänker att de skulle byggt under den tiden för att ha stått rustade för 2022 när trycket ökade. Jag upplever att det fortsatt finns intresse av att utveckla och bygga hotell och att man snarare ser lågkonjunkturen som en tid för utveckling.

För att få den positiva trenden som vi ser i norra Sverige att hålla i sig menar Frida att vi behöver fokusera på högkvalitativa produkter så att vi verkligen konkurrerar med ex utlandsresor och ser till att besöksnäringen stannar i landet. Frida kan inte heller nog understryka hur viktig hållbarhetsfrågan är i projekten och hur flexibilitet blivit ett centralt begrepp.

- Den mest hållbara ytan är den som inte byggs och stor fokus läggs därför vid att se över hur man nyttjar den fysiska ytan och att tänka flexibelt. Exempelvis genom att hitta dubbla funktioner för ytor så att man lätt kan ställa om.

Hållbarhet, generalitet och flexibilitet blir också centrala begrepp i samtalet om Kontoret när förändringens vindar blåst över. Här deltar Lisa Karlsson, arkitekt och ansvarig inom Kontor på Krook & Tjäder. Även i detta samtal menar panelen att vi i en alltmer föränderlig och osäker tid måste vara beredda på att ställa om snabbare. Man är också överens om är att kontoren fått en ny roll och behöver utformas därefter.

- Kontoret är inte bara en lokal längre utan det är ju så mycket mer, menar Lisa. Företagskultur och värderingar är en jättefråga för att vara en attraktiv arbetsgivare idag och rekrytera rätt talanger. Vilken byggnad sitter man i, hur man hanterar hållbarhetsfrågor. Jag skulle säga att det är en hygienfaktor idag att tex tänka återbruk i projekten.

På frågan vad Lisa allra helst vill att lyssnarna tar med sig från samtalet svarar hon med följande spaning:

- Jag skulle nog vilja säga att förändringens vind bara är påbörjad, över är den nog inte än på länge, pandemin är ju bara en del i det här. Den digitala utvecklingen under pandemin tog stora steg, men det kommer ju ytterligare här nu med bla AI. Vi kommer se hur arbetssättet förändras och därmed också behoven. Vi måste skapa kontorslokaler som tål förändring utan större ombyggnad, med fokus på generalitet och flexibilitet.

Gå gärna in och lyssna på hela samtalen. Podcasten hittar du via länk nedan eller där poddar finns.

Positiv trend för besöksnäringen i norr trots tuffa tider >>

Kontoret när förändringens vindar blåst över >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder