aktuellt

​Krook & Tjäder ritar havsbad i Helsingborg

I dagarna är det byggstart för Havsbadet i Helsingborg. Arkitekterna Krook & Tjäder har ritat såväl Havsbadet som Oceanparken, båda med uppdrag att binda samman staden med vattnet och skapa en aktiv, vacker och attraktiv blandstad. Havsbadet är stadens första flytande havsbad och planeras stå klar sommaren år 2018.

H+ är det största stadsutvecklingsprojekt i Helsingborg i modern tid. Det nya Havsbadet ingår i den nya stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg..

Gestaltning och koncept

Havsbadet ska byggas med hjälp av flytande betongmoduler kommer att knyta ihop Oceanpiren och Oslopiren i centrala Helsingborg.

- Gestaltningen är inspirerad av riktningar och rörelse och kommer att vara både ett vackert stråk och badplats, berättar Karolin Halldin, arkitekt och landskapsarkitekt på Krook & Tjäder. Projektet kännetecknas av de återkommande vinklarna på vertikala ytor och objekt men även detaljering av indelning och mönster i trädäck och betongkonstruktion.

Aktivitetsbad och soldäck

Badet kommer att innehålla en djuphavspool med hopptorn, en motionsbassäng samt bassängdelar för både barn och vuxna.

- Havsbadet är en del i arbetet med att levandegöra H+ området genom att skapa nya mötesplatser, aktiviteter och upplevelser, berättar Karolina. Tanken med Havsbadet är både att den ska agera derivator för platsen men även fungera i symbios med det befintliga programmet och utformningen av området.

Poolerna kommer att ha nät i botten och på sidorna. Barnpoolen får en botten i form av ett perforerat lutande plan där barn i olika åldrar kan vistas som på en strand. Betongmodulerna ramas in av en ram av trä med gradänger, trappor, ramper och soldäck i olika nivåer som i framtiden kommer ha plats för både kiosk och bastu.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder