aktuellt

Krook & Tjäder i Borås expanderar

Arkitekterna Krook & Tjäders Boråskontor har flyttat in i nya kontorslokaler. I takt med att verksamheten växt kraftigt under de senaste åren var det dags att lämna kontoret där man suttit i över 30 år. Från och med årsskiftet hittar du arkitektkontoret på Bryggaregatan 8.

Det nya kontoret ligger i en gammal syfabrik med en stark anknytning till stadens entreprenöriella historia.

- Vi är glada över våra nya stora ljusa lokaler, konstaterar Dominic Wansbury, kontorschef på Krook & Tjäder Borås. Krook & Tjäders egna inredningsarkitekter i Göteborg har varsamt inrett med sköna färgval och härliga material. Vi känner oss redan som hemma. Härligt att sitta i en kreativ miljö med flera framgångsrika och spännande företag inom mode och design.

Med en stabil tillväxt och flera stora stadsutvecklingsprojekt har kontoret bara under de senaste fyra åren mer än fördubblat antalet medarbetare. Kompetenserna är jämnt fördelade på arkitekter och ingenjörer men även med landskapsarkitekter på plats.

- Med en stark anknytning till lokala marknaden är vi stolta över att vara en del av utvecklingen i Sjuhäradsbygden, konstaterar Dominic. I samband med att vi växt, och i vårt nära samarbete med övriga kontor inom koncernen, får vi flera projekt på riksplan samt andra nya kompetenser.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder