aktuellt

Krook & Tjäder deltar i utvecklingen av Östersund

Östersunds kommun har i veckan fattat beslut om att påbörja planläggningen av kvarteret kring Gustav III:s torg. Ett unikt samarbete för att utveckla Östersund och stadskärnan. Krook & Tjäder och Kjellander Sjöberg har tagit fram förslag som ligger till underlag för fortsatt process.

Syftet med att utveckla Gustav III:s Torg är att skapa en attraktiv stadskärna med ett kvarter som innefattar konserthall, kulturskola, bibliotek, bostäder, kontor, handel och hotell.

- Detta är ett fantastiskt spännande och viktigt projekt för Östersund, säger Pontus Orrbacke arkitekt på Krook & Tjäder. Givetvis finns det frågor kvar, men planbeskedet indikerar att det finns en gemensam vilja att utreda dessa och skapa nya stadsrum. Platsen är central och har en stor potential att bidraga till en positiv innerstadsutveckling.

Sedan tidigare har Östersunds kommun tecknat en avsiktsförklaring gällande kvarteret med Diös.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder