aktuellt

Krook & Tjäder vinner markanvisningstävling i Helsingborg

Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Mjöbäcks entreprenad, Järngrinden och Strandlyckan Invest vunnit markanvisningstävlingen Kvarteret Ankan Högasten i Helsingborg. Förslaget har ett tydligt hållbarhetsfokus och ingår i H22 i Helsingborg. Projektering startar upp under hösten 2020.

- Kvarteret Ankan knyter an till och tar avstamp i Högastens byggnadstradition och karaktär, säger Conny Strandell, arkitekt på Krook & Tjäder. Stora delar av fastigheterna gestaltas i gårdsmiljö för att skapa en levande och grön oas i kvarterets hjärta. Utformningen uppmuntrar till inkludering och möjliggör generationsboende.

På tomten blandas nytt och gammalt. Utöver bostäderna planeras gemensamma lokaler med faciliteter som festlokaler och lekrum, verkstad och hobbyrum samt gästboende för övernattande gäster. Som en del av H22 kommer detta bostadskvarter att representera den lilla med tätbyggda byns trivsamhet och småskalighet, kombinerat med nygamla möjlig­heter i form av delningsekonomi och förnuftigt resursnyttjande.

- Vi siktar mot ett framtida samhälle som är mindre inriktat på konsumtion och kortsiktighet och mer fokuserat på människans längtan efter mening och sammanhang, säger Conny. Tillsammans vill vi bidra till att Kv. Ankan blir en levande, hållbar och intressant plats att bo och leva på.

 

 

 

 

 

 

 Utdrag ur Juryns motivering:
Det vinnande förslaget har tagit med sig de goda kvaliteter som redovisades i prekvalificeringen och har integrerat dem i ett starkt projekt. Anbudet redovisar en intressant lösning med variationsrik gestaltning med brutna bostadsvolymer. Fasadmaterialet av trä skapar ett livfullt inslag i stadsbilden. Det skapas ett väl gestaltat och charmigt kvarter som knyter an till den mänskliga skalan och områdets karaktär.

Projektet visar en rimlig exploateringsgrad och antal lägenheter. Man tänker sig staplade radhus med lägenheter i bottenplan, fördelade på totalt 53 bostäder, med bostadsrätt som upplåtelseform.

I förslaget lyfts flera gröna och hållbara värden fram, så som solceller, laddstolpar för fordon, öppen dagvattenhantering samt gröna tak. Den genomgående träkonstruktionen ger minskat klimatavtryck.

 

 

 

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder