aktuellt

Krook & Tjäder vinner markanvisning i Växjö

Arkitekterna Krook & Tjäder har tillsammans med Järngrinden och Mjöbäcks Entreprenad vunnit markanvisningstävling för fortsatt utveckling av Torparängen i Växjö. Förslaget omfattas av totalt 24 bostadsrätter där hållbarhet genomsyrar husens gestaltning och miljön runt bebyggelsen.

Den huvudsakliga projektidén är att erbjuda en alternativ boendeform som komplement till övriga boendeformer inom området. En slags hybrid mellan småhusbebyggelse och flerbostadsbebyggelse, där radhusliknande bostäder staplas ovanpå mindre marklägenheter. Man skulle kunna kalla det för stadsradhus.

- Genom en bebyggelse där både konstruktion och fasader är utformade i trä ansluter vi till lokal byggnadstradition samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för ett projekt med låg koldioxidpåverkan, säger Martin Montelin, arkitekt på Krook & Tjäder.

– Detta blir Mjöbäcks Entreprenads och Järngrindens första gemensamma projekt i Småland och vi ser fram emot att få vara en del av Växjö kommuns planer för staden. Kommunen har tydliga ambitioner avseende hållbarheten för Växjö och vi som byggherrar har tagit till oss detta och lyckats att konkretisera vårt förslag i linje med hållbarhetsprogrammet, säger Tobias Johannesson, vVD på Järngrinden. 

– Med stadsradhusen, som vi kallar det, möjliggör vi till en blandning av yngre, äldre och barnfamiljer som flyttar in. På så vid bidrar bebyggelsen till ett mer levande bostadsområde och den sociala hållbarheten som vi önskar eftersträva, berättar Mattias Bengtsson, projektansvarig på Mjöbäcks Entreprenad.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder