aktuellt

Krook & Tjäder utvecklar arbetsmetod

I takt med att Krook & Tjäder sätter tydligare fokus på tävlingar ville vi öppna upp och skapa utrymme för fler medarbetare att delta. Hur kan vi utmana och testa gränser och ändå snabbt komma till en bärande idé? 

På Krook & Tjäder söker vi den bästa idén, vem som kommer med den är oviktigt.

- Vi ville öppna upp för fler deltagare i tävlingssammanhang, så att det inte alltid är samma personer, menar Christer Fröberg, anbudsansvarig och tävlingskoordinator på Krook & Tjäder. Kan vi konkurrera med varandra internt utan att tappa vår kärna och styrka i varandra och vår samlade kompetens? Vi bestämde oss för att testa på ett skarpt uppdrag, en öppen tävling med uppdraget att rita en tillbyggnad av Finlands Nationalmuseum i Helsingfors.

Tävlingsmetod

Tävlingsgruppen utsåg tre personer som fick i uppdrag att skapa en snabb skiss med en kort och kärnfull presentation. Förslagen presenterades anonymt. Det resulterade i tre distinkt väldigt olika förslag. Tävlingsgruppen valde ut ett av förslagen, först då avslöjades vem förslagställaren var. Utifrån det fick personen en budget med fri disponering för att utveckla och färdigställa sitt förslag.

- Den bärande idéen var tydlig, men vi valde även att plocka det bästa ur de andra förslagen, vilket tillförde och lyfte förslaget ytterligare, konstaterar Elin Aronsson, arkitekt och tävlingskoordinator på Krook & Tjäder. Förutom att vi testade en form av intern tävling ledde metoden även till kreativa och fördjupande samtal kring arkitektur. Arbetsmetoden engagerade många och deltagarna fick frågor av kollegor, vilket tillförde våra interna diskussioner spännande infallsvinklar.

Uppdrag
Tillbyggnad av Finlands Nationalmuseum i Helsingfors. Bidrag i allmän tävling där största delen av byggnadsprogrammet på ca 4000 kvm ligger under mark. Valven som bärande struktur anknyter till det befintliga Nationalmuseets inre rum fast i en modern tappning. Bågens repetition och öppna rumssekvenser ger variation och komplexitet. Gränssnittet ovan och under mark förstärks med materialen betong och trä. Samspelet med befintlig park och byggnad hörde till uppgiftens utmaningar.

Läs mer och se fler bilder på förslaget >> 

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder