aktuellt

Krook & Tjäder startar ett LAB

Arkitekterna Krook & Tjäder startar Krook & Tjäder LABS, en laborativ verksamhet med syfte att proaktivt utforska strategisk innovation i gränssnittet mellan kreativitet, hållbarhet och arkitektur. 

Krook & Tjäder växlar upp och satsar på gränsöverskridande samarbete mellan olika discipliner och kreativa verksamheter för att hitta nya vägar för ett hållbart samhällsbyggande.

- Vi kommer att prioritera en samordnande inriktning och sträva efter att etablera nätverk och arbetsforum med innovationsledare, forskare, kreatörer, berättar Cia Eriksson kreativ strateg och Daniel Berg, arkitekt på Krook & Tjäder. Tillsammans når vi längre och kan hitta nya lösningar. Krook & Tjäder LABS handlar främst om att koppla ihop vår styrka med och hitta andra som kan annat och mer än oss och skapa ett forum för det.

Krook & Tjäder LABS är en möjlighet att initiera och testa nya idéer och samarbeten utan att det konkurrerar med det kontinuerliga utvecklingsarbetet som pågår i hela koncernen. 

- Vår satsning på Krook & Tjäder LABS kommer fokusera på att identifiera relevanta frågeställningar ge dessa utrymme och att utforska dem vidare tillsammans med andra kreativa näringar, menar Johan von Wachenfeldt, vd på Krook & Tjäder. Vi vill medverka till positiva systemförändringar i vår roll som arkitekter, kreatörer och ansvarstagande samhällsbyggare.

 

Är du nyfiken och vill veta mer om Krook & Tjäder LABS är du välkommen att kontakta:

 Daniel Berg, arkitekt.   telefon 073-9247957

Cia Eriksson, kreativ strateg.   telefon 0708-571164

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder