Krook & Tjäder skriver på Fossilfritt Sverige

Krook & Tjäder skriver på Fossilfritt Sverige

Vi antar utmaningen! Som en av Sveriges fem största arkitektkontor tar vi vårt ansvar och skriver på Fossilfritt Sverige, vilket kompletterar vårt dagliga hållbarhetsarbete och ger oss ett ännu större fokus på hållbart samhällsbyggande.

Samhällsbyggande handlar om samarbete. Vi vill vara en seriös partner som kan se den hållbara affären. Som arkitektkontor är vår största påverkan på klimatet indirekt, genom projekten vi medverkar i, vilket spänner alltifrån samhällsplanering ner till minsta snickeri- och inredningsdetalj.

- Som arkitekt och strategisk partner kan vi långsiktigt stödja kunder i våra gemensamma processer, menar Johan von Wachenfeldt koncern-VD på Krook & Tjäder. Kunder och samarbetspartners ska vara trygga med att vi har kunskap om hållbart samhällsbyggande. Det gör vi med en samlad kompetens och specialistkunskap, certifieringar och lagkrav inom företaget. Men även med ett stort personligt engagemang där vi på individnivå har stor frihet att agera i samtiden.

Krook & Tjäders ambition är att stödja alla våra kunder i deras arbete för att bli fossilfria senast år 2045 i enlighet med Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom Bygg och anläggningssektorn. Vi agerar och driver frågorna lokalt på våra kontor runtom i landet, tillsammans med kollegor i branschen och tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Läs mer om Fossilfritt Sverige och Färdplan för Bygg- och anläggningsbranschen  >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder