aktuellt

Krook & Tjäder ritar nytt hotell på Copenhagen Airport

Arkitekterna Krook & Tjäder har fler än 400 hotellprojekt världen över. Just nu är kontoret engagerat i ett av Danmarks största hotell-projekt. Tillsammans med beställaren Petter Stordalen och hans bolag Strawberry tar Krook & Tjäder fram ett nytt Comfort hotel på Köpenhamns flygplats Kastrup.

- Vi uppför ett nytt hotell med konferensanläggning på en av norra Europas största flygplatser, berättar Marcus Carlsson, VD på Strawberry Properties. Vi är mycket nöjda över samarbetet med Krook & Tjäder där de på ett professionellt sätt tagit oss genom en intensiv designprocess, vilket lett oss till ett gott resultat som vi är stolta över, konstaterar han.

Hotellet kommer att ha kapacitet för konferenser i storformat med tusentals åhörare i en anläggning som även rymmer drygt 600 hotellrum, restaurang och underjordiskt parkeringsgarage. Placeringen för anläggningen är unik, med flygtrafik till hela världen runt hörnet.

- Vi skapar en samlingsplats i Öresundsregionens centrum, vilket bidrar till att flygplatsen blir mer som en egen stadsdel i dronningens by, menar Tobias Magnesjö, kontorschef och uppdragsansvarig arkitekt under projektets tidiga fas. Byggnaden har vuxit fram i nära dialog mellan flygplatsen, vårt team på Krook och Tjäder i Malmö, entreprenören och byggherren samt Tårnby kommun. Vi är stolta över resultatet som blir ett stadigt landmärke i det flacka landskapet i Öresundsregionen, tillägger Tobias.

Byggnadens arkitektur knyter an till platsens historia som flygplats med anspelningar på hangarer, terminaler, flygplan och flygplansdelar. Den propellerformade byggnadsvolymen är klädd i samma slags aluminiumplåt som används i flygplan, och väl inne i byggnaden finns The Hangar, en konferenssal vars böljande tak ger associationer till aerodynamiska former.

I det fortsatta arbetet samarbetar Krook & Tjäder med Kullegaard A/S.

Hotellet kommer ligga alldeles bredvid Clarionhotellet vid Terminal 3. Byggnationen påbörjas under februari 2018 och invigningen är beräknad till 2020. Entreprenör är HENT A/S.

 

 

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder