aktuellt

Krook & Tjäder ritar huvudpaviljongen för innovationsmässan H22 City Expo

Tillsammans med Helsingborg stad har Krook & Tjäder skapat huvudpaviljongen för H22 City Expo med ledorden flexibilitet, hållbarhet och tydlighet. Innovationsmässan handlar om att utforska lösningar för smartare och mer hållbara städer.

H22 Paviljongen är utformad för att skapa signalvärde i både gestalt, materialitet, hållbarhet och återbruk. Vedertagen teknik sätts på prov då korslaminerade träelement bildar ett skulpturalt ’H’ som tillsammans med ett lysande ’22’ utgör Paviljongens skylt och väderskydd i ett. H22 Paviljongens gestaltning utgår från mässans logotyp och formmässigt fungerar den som en ikon och symbol för mässan.

Dagtid rymmer paviljongen utställningar och information om mässan men den fungerar också som en plats för spontana sammankomster, möten och avkopplande häng. Även taket blir tillgängligt och erbjuder utsikt över hamnbassängen och centrala Helsingborg. Digitala skärmar visar innehåll och information dygnet om.

Valet av trä som stommaterial är en lösning med minsta möjliga koldioxidavtryck. Paviljongen har gestaltats utifrån träbyggnadselementens förutsättningar med målsättningen att framhäva träets karaktär och känsla

En paviljong som enbart byggs för en kortare utställningsperiod och därefter rivs är ingen långsiktigt hållbar lösning. H22 Paviljongens utformning tar utgångspunkt i denna tillfälliga natur och har skapats för att lätt kunna flyttas och återuppbyggas på en ny plats. Trä, i vårt fall massiva korslimmade träelement, är ett stommaterial som är ett förhållandevis lätt och enkelt material att demontera för att återuppbyggas på en annan plats. Byggnadens stomelement kan därför skruvas isär och monteras samman på en ny plats efter utställningen och paviljongen kan lätt anpassas för olika behov och ändamål.

Till innovationsmässan H22 City Expo ritar Krook & Tjäder även OPS-paviljongerna som bildar åtta rum av nya smarta lösningar, väderskydd och oväntade upplevelser i stadsrummet. Låt oss berätta mer om dessa framöver!

Ta del av programmet och läs mer om H22 City Expo >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder