Krook & Tjäder öppnar kontor i Östersund

Krook & Tjäder öppnar kontor i Östersund

Arkitekterna Krook & Tjäder finns nu även i Östersund! Från ett inledande projektmöte i februari förra året är nu första byggnaden, Hackås föreningshus på plats och fler spännande projekt är på gång.

Sommaren 2016 brann Hackås föreningshus ner till grunden och ortens föreningsliv blev över en natt hemlösa. Lisa Karlsson, arkitekt på Krook & Tjäder med rötter i Jämtland uppmärksammade händelsen och föreslog att arkitektkontoret i Göteborg skulle sätta ihop en skiss på ett nytt föreningshus.

Från projektskiss till nytt kontor

Sagt och gjort. Arbetet startade med en workshop tillsammans med representanter från föreningarna. En principlösning togs fram, godkändes och projektet var igång.

- Ägarna till huset är föreningarna, vilket bygger på ideellt arbete och det var något vi fick ta med i planeringen och bygget av huset, berättar Lisa Karlsson arkitekt och numer även kontorschef på nystartade Östersundskontoret. Vi ville göra ett modernt ljust, lättskött, funktionellt hus där vi tog in och pratar med det lokala i den estetiska gestaltningen.

Det nystartade arkitektkontoret startades upp i samarbete med huvudkontoret i Göteborg.

- Vi har fått ett fantastiskt fint mottagande, konstaterar Lisa. Vi har redan flera spännande projekt på gång i regionen.

Litet kontor i stor koncern

Idag består Östersundskontoret av tre arkitekter och en byggnadsingenjör och fler är på väg in.

- Vi är mycket glada och stolta över vårt nya kontor i Östersund, säger Johan von Wachenfeldt koncern-vd. Det som började som ett pro bono-projekt växte till ett nytt kontor. Det är så vi jobbar. Vi identifierar ett behov och agerar utifrån det. Rekrytering har skett både internt och externt. Vi vill växa organiskt med styrkan i vår samlade kompetens inom koncernen, vilket gör att vi kan etablera oss även på mindre orter. Det ger oss en mångfald och styrka som i sin tur stärker hela koncernen, menar Johan.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder