Krook & Tjäder i Branschöversikten 2017

Krook & Tjäder i Branschöversikten 2017

I årets branschöversikt intervjuas Johan von Wachenfeldt om sin syn på nuläget och tankarna framåt inom arkitekt- och byggbranschen.

I dagarna släpps Svenska Teknik & Designföretagen (STD) årliga Branschöversikt för arkitekt-, industrikonsult- och teknikkonsultbranscherna och den visar en särskilt positiv tillväxt för arkitektföretagen.

- På Krook & Tjäder har vi haft ett otroligt tryck under en lång tid nu, konstaterar Johan von Wachenfeldt koncern-vd på Krook & Tjäder. Att konjunkturen planar ut något känns sunt i ett längre perspektiv, men det finns mycket som sammantaget pekar mot att vi fortsatt har goda tider framför oss. Vi har fullt upp att göra på alla kontor runt om i landet och tittar vi på kontorens framförhållning ser det fortsatt stabilt ut.

Internationalisering i branschen

På Krook & Tjäder sitter man inte och väntar på att någon ska bjuda upp på den internationella scenen.

-Vi drivs av kunskapstörst och lust, vilket gör att vi är övertygade om att vi blir bättre arkitekter genom att verka även på en internationell marknad menar Johan. I början av året startade vi upp ett nytt kontor i Oslo och under hösten har vi anställt arkitekten Willem Bruijn som närmast kommer från Baumschlager Eberles kontor i Lustenau, Österrike. I allt fler uppdrag konkurrerar vi idag med danskarna, dessutom på deras hemmaplan och just nu har vi två miljardprojekt i Köpenhamn. Internationaliseringen utmanar, inspirerar och ställer höga krav på oss som arkitekter.

Mångfald och kvalitet

Idag ser vi en annan bransch än för tio år sedan. Det ställs allt högre krav på specialistkunskap, certifieringar och lagkrav. För att kunna möta dessa behov krävs det resurser, vilket riskerar leda till färre och större arkitektkontor på marknaden.

- Det är viktigt att vi som stora aktörer tar vårt ansvar och ser till att arkitektonisk mångfald uppmuntras, menar Johan. Det är ett ansvar vi har mot samhället. På Krook & Tjäder ser vi arbetsprocessen med varje medarbetares kompetens och arkitektoniska ambitioner som nyckeln till mångfald och god kvalitet.

Rekrytering och attraktiv arbetsgivare

Resursbristen i branschen slår mot alla. På Krook &Tjäder arbetar man aktivt med bl.a. KAN Connect, ett branschnätverk för nya svenska arkitekter och byggnadsingenjörer och arbetsgivare i branschen, vilket är ett sätt att försöka lösa kompetensbristen samtidigt som det främjar integration och mångfald.

- Vi är ett värderingsstyrt företag som värdesätter varje människas egen förmåga, frihet och eget ansvar, säger Johan. Hos oss har över 50 procent av medarbetarna egna kunder och den personliga relationen är central såväl inom företaget som mot våra kunder. Vi har alltid strävat efter att vara den bästa arbetsgivaren och det har betalat sig då vi under högkonjunkturen haft relativt lätt att rekrytera.

Fakta
Branschöversikten har publicerats av Svenska Teknik & Designföretagen (STDföretagen) sedan 1995. Branschöversikten är en sammanställning över arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschen i Sverige, Norden och Europa.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder