aktuellt

Krook & Tjäder håller öppet

Med anledning av rådande situation med Coronavirus Covid-19.

På Krook & Tjäder följer vi utvecklingen för att skapa oss en samlad bild och agera utifrån rådande förutsättningar. Det är en ansträngd situation för alla och vi intar de försiktighetsåtgärder som krävs för att minska smittspridningen.

Vi har ställt om till en mer digital vardag och arbetsmiljö. Våra dagliga rutiner och möten löper på som vanligt, när det behövs via länk. Vi arbetar fortsatt med passion för arkitektur och samhällsbyggnad. Det är viktigt att vi alla gör det vi kan. Vi kan arkitektur.

Vår ambition är alltid att se möjligheter och att möta förändringar med ett öppet och lyhört förhållningssätt. Det gör vi även nu. Varmt välkommen!

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder