aktuellt

Krook & Tjäder ger sig ut på Sidenvägarna

Maria Nykvist arkitekt på Krook & Tjäder har fått ett resestipendium från Wernstedtska stiftelsen på Chalmers. Idag arbetar Maria med stadsbyggnad på kontoret i Göteborg men de närmaste två månaderna reser hon utmed Sidenvägarna som historiskt kopplade ihop Kina och Europa.

- Jag är nyfiken på samspelet mellan infrastruktur och bebyggelse ur olika perspektiv, konstaterar Maria. Särskilt tågstationers inverkan på platser och den potential som finns i dessa för att bygga hållbara städer, men även den fysiska miljön med platser och bebyggelse kring stationerna. På en strategisk nivå, var placeras de nya stationerna? I den gamla staden, utanför staden eller som en ny stad? Asien är ju givetvis intressant ur ett politiskt perspektiv, då Kina ökar sitt ekonomiska och politiska inflytande genom infrastruktur inom Kina och i andra länder.

Wernstedtska resestipendiet
Stipendiaterna till Wernstedtska resestipendiet väljs ut bland arkitekter med konstnärlig begåvning eller anlag för vetenskaplig forskning, som avlagt examen vid Chalmers tekniska högskola och är yngre än 35 år. Stipendiet avser en längre sammanhängande vistelse utomlands.

- Vi är glada och stolta, konstaterar Elin Andersson kontorschef på Krook & Tjäder i Göteborg. Maria är en stor tillgång i sitt team på stadsbyggnad men även för kontoret och i samarbete med koncernens övriga kontor. Nyligen certifierades Krook & Tjäder inom Citylab, en certifiering för hållbar stadsutveckling, där Maria var en av deltagarna. Med stipendiet kommer hon att förkovra sig ytterligare inom stadsutveckling.

Följ resan på Sidenvägen
Maria kommer att hålla kontakten under resan med arbetskamraterna på Krook & Tjäder. Är du nyfiken, så gå in och följ i sociala medier @krooktjader eller @sidenvägarna.

Lycka till Maria, spännande resa detta!

Ur Juryns motivering
Maria Nykvist, arkitekt på Krook & Tjäder får 50 000 kronor för ”Sidenvägarna”. De två sidenvägarna är dels den gamla vägen från Kina till Europa med sina handelsstationer, dels den nya järnvägen Obor (One Belt One Road) som byggs i kinesisk regi. Obor erbjuder storskaliga, intressanta, och långt ifrån oproblematiska, exempel på detta. Ämnet har i högsta grad en relevans för dagens svenska situation med planer på snabbtåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö och statliga projekt för utbyggnad av nya städer kopplade till infrastruktursatsningar. Nykvist tänker sig att resa med flyg till Shanghai och sedan med tåg därifrån västerut till Kazakstans huvudstad Astana med avstickare till den gamla sidenvägen där den har en mer sydlig sträckning.

Läs mer om Wernstedtska resestipendiet >>

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder