aktuellt

Krook & Tjäder går samman med DEFYRA Arkitekter

Krook & Tjäder går samman med DEFYRA arkitekter. Med flera fina uppdrag och stor erfarenhet inom kulturhistoriska byggnader kompletterar DEFYRA företaget med kompetens inom kulturvård. Samgåendet genomfördes formellt i januari år 2020, vilket redan genererat flera fina projekt.

 - Vi ser stora vinster i vårt samgående, konstaterar Tomas Carlin arkitekt och certifierad sakkunnig för kulturvärden. För oss som mindre kontor innebär det ett större beställarnätverk och ett kollegialt sammanhang, men framför allt kan vi bidra med vår kompetens inom kulturvård.

Krook & Tjäder har ett tydligt strategiskt fokus på hållbarhet. Med DEFYRA och bevarande av såväl kulturhistoriska byggnader som ett återbruk av mer samtida byggnation bidrar DEFYRA med relevant och aktuell kompetens.

-  Vi ser DEFYRA arkitekter som ett tillskott vilket stärker oss och vårt kunnande inom hållbarhet och kulturvård, konstaterar Johan von Wachenfeldt, VD Krook & Tjäder. Med certifiering som sakkunnig för kulturvärden får vi in expertis där vi ser till historisk kontinuitet och respekt för tidigare generationers arbete.

Bild: Tomas Carlin, arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig avseende kulturvärden 

 

KONTAKTUPPGIFTER:

+46 (0)708 572569

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder