Krook och Tjäder expanderar mot Danmark

Krook & Tjäder expanderar mot Danmark

Arkitekterna Krook och Tjäder, som står bakom de internationellt uppmärksammade Villa Copenhagen och Comfort Hotel Copenhagen Airport på Kastrups flygplats, fortsätter sitt arbete med projekt i Danmark och anställer nu projektledaren och arkitekten Krestian Ingemann för att hantera den ökande uppdragsvolymen. Sedan augusti är Krestian på plats i företagets team som bland annat arbetar med transformationsprojekt i Köpenhamn.

- Jag är verkligen stolt över att bli en del i teamet av duktiga arkitekter på Krook & Tjäder och att kunna bidra till deras projekt i Danmark. Jag hoppas kunna stärka medvetenheten om Krook & Tjäders personliga och närvarande förhållningssätt till projekten, även på den här sidan av Öresund.

Krestian Ingemann har ett starkt cv och lång erfarenhet av att leda projekt i Danmark.

- Med Krestian har vi funnit en person som arbetat både på arkitektkontor såväl som hos byggentreprenören Züblin A/S och har fokus både på ekonomi, arkitektur och byggbarhet. Han blir en viktig spelare i vår organisation för att kunna hantera den växande projektportfolion, säger Tobias Magnesjö, kontorschef Krook & Tjäder Malmö.

- Vi ser Öresundsregionen som en sammanhängande marknad och vill föregå med exemplet att det går alldeles utmärkt att ha en verksamhet som inkluderar projekt i båda länderna.

Krestian Ingemann kommer senast från en liknande tjänst på Sweco Architects i Köpenhamn. I sin roll som projektledare, arkitekt och byggekonom har han arbetat både med ombyggnad av befintliga byggnader i Köpenhamn och nyproduktion, bland annat med landmärket Vogelius Tårn i Carlsberg byen och senast Damhus Engens skole där han haft rollen som projekteringsledare.

Arkitekterna Krook och Tjäder är ett av Nordens största arkitektkontor och har idag runt 300 medarbetare fördelat på tolv kontor. Krook & Tjäder arbetar med alla segment av arkitektur, från stadsbyggnad till hus- och landskapsarkitektur, inredning och produktdesign.

Kontaktperson: Tobias Magnesjö, kontorschef arkitekterna Krook och Tjäder Malmö AB

+46 736 443417

_

Arkitekterne Krook & Tjäder, der står bag de internationalt berømmede hoteller Villa Copenhagen og Comfort Hotel Copenhagen Airport i Kastrup Lufthavn, fortsætter deres virke med projekter i Danmark og ansætter nu projektleder og arkitekt Krestian Ingemann til at håndtere den stigende mængde opgaver. Krestian har siden august været en del af virksomhedens team, som blandt andet har påbegyndt et stort transformationsprojekt i København.

- Jeg er virkelig stolt over at kunne slutte mig til holdet af dygtige arkitekter hos Krook & Tjäder og give mit bidrag til deres projekter i Danmark. Jeg håber at kunne øge kendskabet til Krook & Tjäder’s personlige og nærværende tilgang til projekterne, også på denne side af Øresund.

Krestian Ingemann har et stærkt CV samt lang erfaring med at lede projekter i Danmark.

 - Med Krestian har vi fundet en projektleder, der har arbejdet både på tegnestuer og hos entreprenøren Züblin A/S, og som har fokus på såvel økonomi og arkitektur som bygbarhed og bæredygtighed.  Han bliver en vigtig medspiller i vores organisation og vil styrke vores evne til at håndtere den voksende projektportefølje, siger Tobias Magnesjö, Office Manager hos Krook & Tjäder i Malmö.

- Vi ser Øresundsregionen som et sammenhængende marked, og vi ønsker at gå foran som et godt eksempel på, at det som virksomhed sagtens kan lade sig gøre at køre projekter i begge lande.

Krestian Ingemann kommer fra en lignende stilling hos Sweco Architects i København. I sin rolle som projektleder, arkitekt og byggeøkonom har han beskæftiget sig med ombygningen af eksisterende bygninger i København samt nyopførelser, herunder vartegnet Vogelius Tårn i Carlsberg Byen og senest Damhusengens Skole, hvor han ligeledes havde rollen som projektleder.

Arkitekterne Krook & Tjäder er en af nordens største tegnestuer og har i dag omkring 300 medarbejdere fordelt på 12 kontorer. Krook & Tjäder dækker alle former for arkitektur, lige fra by-design til landskabsarkitektur samt arkitekttegnede huse, indretning og produktdesign.

 

Kontaktperson: Tobias Magnesjö, kontorchef arkitekterne Krook & Tjäder Malmö AB

+46 736 443417

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder