K-Fastigheter utvecklar nytt kommersiellt koncept tillsammans med Krook & Tjäder

K-Fastigheter utvecklar nytt kommersiellt koncept tillsammans med Krook & Tjäder

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster.

K-Kommersiellt är ett pilotprojekt som utvecklas i samarbete mellan K-Fastigheter och Krook & Tjäder som gestaltande arkitekter.

I september 2021 köpte K-Fastigheter fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Idag har K-Fastigheter lämnat in bygglovsansökan för fastigheterna avseende byggnation av ett nytt kontorskoncept för kommersiella hyresgäster.

- Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö. Det blir ett projekt vi vill kunna utveckla på hemmaplan för att i detalj utvärdera och studera konceptet inför eventuell lansering. Ett nytt kontorshus ger oss även möjlighet att samordna delar av verksamheterna i K-Fastigheter och K-Prefab, som idag sitter på olika adresser, säger Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB.

Byggnaden i Hässleholm beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och konceptet ska utvärderas inför en eventuell lansering i fler orter.

   Nyheter

Arkitekterna Krook & Tjäder